Sự kiện hot
7 tháng trước

Khải Hoàn Land báo lãi quý 3 gấp 2,7 lần

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp bất động sản (BĐS) dự báo kết quả kinh doanh không mấy khả quan do ảnh hưởng sâu của đại dịch Covid-19 thì đây là quý thứ 3 liên tiếp trong năm Khải Hoàn Land đạt được thành tựu vượt trội

CTCP Bất động sản Khải Hoàn Land (Mã: KHG) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2021 ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 208 tỷ đồng, cao gấp 3,8 lần so với cùng kỳ, toàn bộ do đóng góp từ hoạt động môi giới bất động sản nhờ đẩy mạnh việc mở rộng hệ thống phân phối. Giá vốn bán hàng tăng mạnh kéo biên lãi gộp giảm từ gần 38% về 35,5%.

Doanh thu hoạt động trong kỳ không có biến động, trong khi các chi phí khác đều ghi nhận tăng mạnh so với cùng kỳ. Doanh nghiệp vẫn lãi 56 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh. Kết thúc quý III, LNST của Khải Hoàn Land đạt gần 45 tỷ đồng LNST, cao gấp 2,7 lần cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, Khải Hoàn Land đạt doanh thu 511,7 tỷ đồng (tăng gấp 5,48 lần) và lợi nhuận 125,6 tỷ đồng (tăng gấp 4,23 lần) so với lũy kế 9 tháng năm 2020.

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp bất động sản (BĐS) dự báo kết quả kinh doanh không mấy khả quan do ảnh hưởng sâu của đại dịch Covid-19 thì đây là quý thứ 3 liên tiếp trong năm Khải Hoàn Land đạt được thành tựu vượt trội. Kết quả này là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược, năng lực kinh doanh hiệu quả cũng như khả năng ứng biến linh hoạt, nhạy bén của Khải Hoàn Land trước những biến động của thị trường.

Tính đến thời điểm cuối kỳ, tổng tài sản của Khải Hoàn Land tăng 21% lên 2.869 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu (ngắn hạn và dài hạn) là 2.536 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm, chiếm hơn 88% tổng tài sản.

Trong đó, phải thu ngắn hạn của doanh nghiệp tăng gần 39% lên hơn 936 tỷ đồng, chủ yếu do tăng các khoản phải thu tại CTCP Bất động sản Khải Minh Land, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Solution và tiền ký quỹ, ký cược ngắn hạn.

Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tính đến đến cuối tháng 9 ở mức hơn 788 tỷ đồng, tăng gần 29% so với đầu kỳ. Trong đó, tổng dư nợ đi vay chiếm 52%, ghi nhận gần 413 tỷ đồng.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: