Sự kiện hot
11 tháng trước

Khoáng sản KSB phát hành 6,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức

Đối với cổ phiếu lẻ, phương án xử lý sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy. Dự kiến vốn điều lệ của KSB sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ tăng lên hơn 736 tỷ đồng.

CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (Mã: KSB) vừa thông báo phát hành hơn 6,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).

Doanh nghiệp chưa công bố thời gian phát hành cụ thể. ngày đăng ký cuối cùng là 7/7. Nguồn vốn phát hành được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2020 trên báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của KSB.

Đối với cổ phiếu lẻ, phương án xử lý sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy. Dự kiến vốn điều lệ của KSB sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ tăng lên hơn 736 tỷ đồng.

Ngoài việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua trong năm nay, KSB cũng lên kế hoạch phát hành 3 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo phương thức phát hành trực tiếp cho các bộ chủ chốt của công ty, công ty con và công ty liên kết.

KSB chưa công bố thời gian chào bán chính thức. Toàn bộ số cố phiếu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 24 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được doanh nghiệp bổ sung cho vốn lưu động.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: