Sự kiện hot
7 tháng trước

Kinh Bắc dự kiến phát hành 190 triệu cổ phiếu thưởng

Nguồn vốn thực hiện lấy từ thặng dư vốn cổ phần (988 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế  chưa phân phối (1.675 tỷ) tại thời điểm 31/12/2020 theo báo cáo tài chính riêng lẻ 2020 đã được kiểm toán. Sau phát hành, vốn điều lệ của Kinh Bắc dự kiến tăng từ 5.757 tỷ lên 7.656 tỷ đồng.

Tổng Công ty phát triển đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã chứng khoán KBC) đã thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các vấn đề liên quan.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ phát hành hơn 189,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần. Tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1 (tức sở hữu cứ 3 cp sẽ nhận được 1 cp mới). Thời điểm thực hiện dự kiến trong quý IV này đến quý I/2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Nguồn vốn thực hiện lấy từ thặng dư vốn cổ phần (988 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế  chưa phân phối (1.675 tỷ) tại thời điểm 31/12/2020 theo báo cáo tài chính riêng lẻ 2020 đã được kiểm toán. Sau phát hành, vốn điều lệ của Kinh Bắc dự kiến tăng từ 5.757 tỷ lên 7.656 tỷ đồng.

BCTC riêng năm 2020 của Kinh Bắc City ghi nhận doanh thu cả năm đạt 181 tỷ đồng, bằng 39% doanh thu đạt được năm 2019. Lợi nhuận sau thuế tăng 6,6% lên gần 44 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2020 công ty mẹ Kinh Bắc City còn 1.675 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn hơn 2 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 988 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

BCTC hợp nhất quý 3/2021 ghi nhận lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 doanh thu Kinh Bắc City đạt 3.077 tỷ đồng, tăng gấp 3,3 lần cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế gấp 7,6 lần, lên mức 733 tỷ đồng.

Trước đó vào tháng 10, doanh nghiệp đầu ngành của mảng bất động sản khu công nghiệp đã chào bán xong 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 34.096 đồng/cp cho Dragon Capital và 6 nhà đầu tư trong nước. Tổng số tiền thu về 3.409,6 tỷ đồng.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: