Sự kiện hot
7 tháng trước

Kinh Bắc (KBC) phê duyệt cho công ty con vay hạn mức 73 tỷ đồng

Tính tới 31/12/2021, KBC sở hữu 100% vốn điều lệ tại công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc – Đà Nẵng, công ty hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản có trụ sở tại Đà Nẵng.

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (Mã chứng khoán KBC - sàn HOSE) cho công ty con vay vốn.

Theo đó, KBC dự kiến cho công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc – Đà Nẵng vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh với hạn mức 73 tỷ đồng, có thể giải ngân nhiều lần tương đương với từng hợp đồng vay vốn cụ thể cho đến khi giải ngân hết hạn mức. Được biết, thời gian khoản vay tối đa 2 năm, hình thức vay tín chấp.

Tính tới 31/12/2021, KBC sở hữu 100% vốn điều lệ tại công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc – Đà Nẵng, công ty hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản có trụ sở tại Đà Nẵng.

Trong quý IV/2021, KBC ghi nhận doanh thu đạt 1.231,98 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 222,05 tỷ đồng, lần lượt tăng 0,9% và giảm 0,6% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 17,7% lên 59,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 239,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 518,18 tỷ đồng lên 734,77 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 80,7%, tương ứng giảm 217,5 tỷ đồng về 52 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 135%, tương ứng tăng thêm 75,79 tỷ đồng lên 131,92 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 72,2%, tương ứng tăng thêm 103,19 tỷ đồng lên 246,07 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 115,92 tỷ đồng và ghi nhận lỗ 115,78 tỷ đồng.

Như vậy, mặc dù ghi nhận lợi nhuận gộp tăng mạnh nhưng do giảm doanh thu tài chính, lợi nhuận khác và đồng thời tăng chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp nên dẫn tới lợi nhuận sau thuế vẫn giảm trong quý IV/2021.

Lũy kế trong năm 2021, KBC ghi nhận doanh thu đạt 4.308,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 955,14 tỷ đồng, lần lượt tăng 100,3% và 198,7% so với thực hiện trong năm 2020.

Trong năm 2021, KBC đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 6.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 2.000 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính công ty chỉ đạt 47,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: