Sự kiện hot
2 tháng trước

Lãi suất ngân hàng Saigonbank cập nhật tháng 8/2021

Bước sang tháng 8, lãi suất cao nhất tại Ngân hàng Saigonbank tiếp tục duy trì ở mức là 6,5%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 13 tháng, lãi trả cuối kỳ.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) trong nhiều tháng gần đây không có sự biến động về lãi suất tiền gửi và tháng 8 này cũng không ngoại lệ. Do đó, khung lãi suất đang được Saigonbank huy động cho phân khúc khách hàng cá nhân tiếp tục có phạm vi từ 3,1%/năm đến 6,5%/năm, kỳ hạn áp dụng là từ 1 tháng đến 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Cụ thể, các khoản tiền gửi tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng lần lượt được ấn định với lãi suất là 3,1%/năm và 3,2%/năm. Trong khi lãi suất ngân hàng Saigonbank đang triển khai cho các kỳ hạn 3 - 5 tháng cùng là 3,4%/năm.

Khách hàng khi đăng ký gửi tiền tại các kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng sẽ được nhận cùng mức lãi suất là 5,1%/năm. Còn đối với kỳ hạn phổ biến là 12 tháng, ngân hàng Saigonbank đang ấn định lãi suất ở mức không đổi là 5,6%/năm.

Đặc biệt, lãi suất cao nhất tại Saigonbank đang được niêm yết cho kỳ hạn 13 tháng và ở mức là 6,5%/năm.

Ngoài ra, khi gửi tiền tại ba kỳ hạn dài nhất 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng, lãi suất tiết kiệm mà khách hàng sẽ được hưởng sẽ là 6%/năm.

Với tiền gửi có kỳ hạn ngắn như từ 1 tuần - 3 tuần, ngân hàng Saigonbank vẫn duy trì lãi suất tương đối thấp là 0,2%/năm.

Bên cạnh hình thức tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ, khách hàng có thể tham khảo thêm các phương thức lĩnh lãi khác như: lĩnh lãi hàng tháng (3,1%/năm - 6,3%/năm), lĩnh lãi hàng quý (3,4%/năm - 5,79%/năm) và lĩnh lãi trước (3,09%/năm - 6,08%/năm).

Biểu lãi suất ngân hàng Saigonbank áp dụng với khách hàng cá nhân tháng 8/2021

Kỳ hạn

Trả lãi cuối kỳ (%/năm)

Trả lãi hàng quý (%/năm)

Trả lãi hàng tháng (%/năm)

Trả lãi trước (%/năm)

Tiết kiệm không kỳ hạn

0,20%

Tiết kiệm có kỳ hạn

01 tuần

0,20%

02 tuần

0,20%

01 tháng

3,10%

3,10%

3,09%

02 tháng

3,20%

3,20%

3,19%

03 tháng

3,40%

3,40%

3,39%

3,37%

04 tháng

3,40%

3,38%

3,36%

05 tháng

3,40%

3,38%

3,35%

06 tháng

5,10%

5,07%

5,05%

4,97%

07 tháng

5,10%

5,04%

4,95%

08 tháng

5,10%

5,03%

4,93%

09 tháng

5,10%

5,04%

5,02%

4,91%

10 tháng

5,10%

5,01%

4,89%

11 tháng

5,10%

4,99%

4,87%

12 tháng

5,60%

5,49%

5,47%

5,31%

13 tháng

6,50%

6,30%

6,08%

18 tháng

6,00%

5,79%

5,76%

5,50%

24 tháng

6,00%

5,71%

5,68%

5,36%

36 tháng

6,00%

5,56%

5,53%

5,08%

Nguồn: Saigonbank.

Cũng trong tháng 8 này, khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp khi đăng ký mới khoản tiết kiệm cũng được áp dụng theo biểu lãi suất tiền gửi giống tháng trước. Theo đó, tiền gửi thanh toán bằng VND của khách hàng tổ chức có phạm vi lãi suất tiếp tục dao động trong khoảng từ 2,8%/năm đến 5%/năm dành cho cho khung kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng.

Lãi suất tiền gửi thanh toán bằng VND của khách hàng tổ chức

Kỳ hạn

Lãi suất (% năm)

1. Loại không kỳ hạn

0,20%

2. Loại 01 tuần

0,20%

3. Loại 02 tuần

0,20%

4. Loại kỳ hạn 01 tháng

2,80%

5. Loại kỳ hạn 02 tháng

3,00%

6. Loại kỳ hạn 03 tháng

3,20%

7. Loại kỳ hạn 04 tháng

3,20%

8. Loại kỳ hạn 05 tháng

3,20%

9. Loại kỳ hạn 06 tháng

4,90%

10. Loại kỳ hạn 07 tháng

4,90%

11. Loại kỳ hạn 08 tháng

4,90%

12. Loại kỳ hạn 09 tháng

4,90%

13. Loại kỳ hạn 10 tháng

4,90%

14. Loại kỳ hạn 11 tháng

4,90%

15. Loại kỳ hạn 12 tháng

5,00%

16. Loại kỳ hạn 13 tháng

5,00%

17. Loại kỳ hạn 18 tháng

5,00%

18. Loại kỳ hạn 24 tháng

5,00%

19. Loại kỳ hạn 36 tháng

5,00%

Nguồn: Saigonbank. 

Quỳnh Hương

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Từ khóa: