Sự kiện hot
3 năm trước

MSB hoàn thành 3 trụ cột của Basel II

MSB trở thành ngân hàng thứ 4 hoàn thành 3 trụ cột của Basel II sau các ngân hàng như VIB, VPBank và VietCapital Bank.

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa công bố đã hoàn thành triển khai việc tuân thủ trụ cột cuối cùng của Basel II - Qui trình đánh giá nội bộ về mức độ đủ vốn (ICAAP – Trụ cột 2).

Cùng với việc hoàn thành triển khai trụ cột 1 và 3 từ tháng 7/2019, trụ cột 2 được ngân hàng hoàn thành sớm gần một năm so với yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

MSB hoàn thành 3 trụ cột của Basel II - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hoàng Linh – Quyền Tổng Giám đốc MSB. (Nguồn: MSB)

Ông Nguyễn Hoàng Linh – Quyền Tổng Giám đốc MSB cho biết: "Việc hoàn thành sớm cả 3 trụ cột của Basel II là tiền đề và động lực để MSB tiếp tục hướng tới các chuẩn mực quản trị rủi ro quốc tế cao hơn như Basel III. Điều này cũng giúp MSB quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh một cách chủ động, minh bạch, an toàn và bền vững".

MSB sẽ tiếp tục triển khai phát triển Basel II theo phương pháp nâng cao và hướng tới các chuẩn mực của Basel III vào công tác quản trị rủi ro của ngân hàng.

Bên cạnh đó, MSB đã lên kế hoạch triển khai áp dụng các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế về ghi nhận và đo lường các công cụ tài chính – IFRS9 trong hoạt động tài chính và quản trị rủi ro.

Hiện tại, có 4 ngân hàng đã công bố hoàn tất 3 trụ cột của Basel II là VPBank, VIB, VietCapital Bank và MSB.

Thu Hoài

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Từ khóa: