Sự kiện hot
4 tháng trước

Nghệ An: Sắp đấu giá 17 lô đất tại huyện Nghi Lộc, khởi điểm từ 1,044 tỷ đồng/lô

17 lô đất ở với tổng diện tích 3.287,9 m2 tại vùng quy hoạch vị trí 2, xóm 2 và vị trí 4, xóm 8, xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An sẽ được tổ chức công bố giá vào ngày 4/5/2022 tới đây.

Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Long vừa ra thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng 17 lô đất ở tại vùng quy hoạch vị trí 2, xóm 2 và vị trí 4, xóm 8, xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Cụ thể, mỗi lô đất có diện tích từ 180 m2 đến 233,6 m2. Giá khởi điểm từ 5,8 triệu đồng/m2 đến 6,3 triệu đồng/m2, tương đương với từ 1,044 tỷ đồng/lô đến 1,472 tỷ đồng/lô. Tiền đặt trước từ 100 triệu đồng đến 110 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền hồ sơ tham gia đấu giá là 500 nghìn đồng/bộ hồ sơ.

Danh sách các lô đất sắp đấu giá.

Khách hàng xem tài sản đấu giá có thể liên hệ với địa chính xã Nghi Kiều vào giờ hành chính ngày 25, 26/4/2022 tại vùng  quy hoạch vị trí 2, xóm 2 và vị trí 4, xóm 8, xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Bán và tiếp nhận hồ sơ đấu giá từ nay đến 16h ngày 29/4/2022 tại Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Long và UBND xã Nghi Kiều.

Khách hàng nộp tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá vào tài khoản 117002908607 của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Long, mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Cửa Lò. Thời gian nộp tiền vào giờ hành chính các ngày 27, 28, 29/4/2022. (Lưu ý: Một giấy nộp tiền chỉ được dùng để đặt trước cho một lô đất, không nộp tiền đặt trước của nhiều lô đất vào một giấy nộp tiền. Để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng và kiểm soát việc thu nhận tiền đặt trước, đối với khách hàng nộp tiền theo hình thức chuyển khoản qua điện thoại thì phải mang theo giấy báo có hoặc sao kê của ngân hàng nơi đã chuyển tiền).

Khách hàng nộp tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá cũng có thể nộp trực tiếp cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Cửa Lò tại UBND xã Nghi Kiều từ 8h30 đến 10h30 ngày 29/4/2022.

Tiếp nhận phong bì phiếu trả giá vào lúc 13h30 đến 16h ngày 4/5/2022 tại Hội trường UBND xã Nghi Kiều.

Đấu giá theo hình thức gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

Buổi công bố giá sẽ được diễn ra vào lúc 16h15 ngày 4/5/2022 tại Hội trường UBND xã Nghi Kiều.

Thanh Tú

Theo KTĐU

Từ khóa: