Sự kiện hot
Tag
4 kết quả

Tin tức về "giá đất tỉnh Nghệ An"

2 năm trước

Thanh Chương (Nghệ An): Đấu giá 15 lô đất, khởi điểm từ 400,125 triệu đồng/lô

15 lô đất thuộc vùng quy hoạch xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An sẽ có buổi công bố giá vào ngày 07/01/2022 tới đây.

khoảng 1 năm trước

Nghệ An: Sắp đấu giá 17 lô đất tại huyện Nghi Lộc, khởi điểm từ 1,044 tỷ đồng/lô

17 lô đất ở với tổng diện tích 3.287,9 m2 tại vùng quy hoạch vị trí 2, xóm 2 và vị trí 4, xóm 8, xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An sẽ được tổ chức công bố giá vào ngày 4/5/2022 tới đây.

2 năm trước

Nghệ An: Sắp đấu giá 38 lô đất với giá khởi điểm từ 313,5 triệu đồng/lô tại huyện Nam Đàn

38 lô đất ở tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An sẽ được tổ chức đấu giá vào ngày 08/01/2022 tới đây, mức giá khởi điểm là 313,5 triệu đồng/lô.

khoảng 1 năm trước

Nghệ An: Sắp đấu giá 23 lô đất ở tại huyện Đô Lương, khởi điểm từ 100,8 triệu đồng/lô

23 lô đất ở quy hoạch tại xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An sẽ có buổi công bố giá vào ngày 12/5/2022 tới đây.