Sự kiện hot
4 tháng trước

Nhà Đà Nẵng báo lãi quý IV giảm 68% còn hơn 21 tỷ đồng

Lũy kế trong năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu giảm 40,8% về 509,43 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 26,7% về 235,69 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng (Mã chứng khoán NDN - sàn HNX) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2021.

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 72,3 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 38,8% về còn 35,8%.

Lợi nhuận gộp giảm 61,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 41,37 tỷ đồng về 25,9 tỷ đồng; trong khi chiphí tài chính tăng 331%, tương ứng tăng thêm 24,16 tỷ đồng lên 31,46 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 3,62 tỷ đồng về 2,57 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể. Kết quả, doanh nghiệp báo lãi sau thuế giảm 68,5% so với cùng kỳ còn 21,33 tỷ đồng.

Lũy kế trong năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu giảm 40,8% về 509,43 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 26,7% về 235,69 tỷ đồng.

Trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu 852,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 293,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 15,4% và 10,9% so với thực hiện trong năm 2020. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đặt kế hoạch cổ tức năm 2021 tỷ lệ 30%. Như vậy, kết thúc năm tài chính, Công ty không hoàn thành kế hoạch và chỉ đạt 80,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của NDN giảm 27,5% so với đầu năm về 1.591 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.039,9 tỷ đồng, chiếm 65,4% tổng tài sản; tồn kho đạt 282,8 tỷ đồng, chiếm 17,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 136,8 tỷ đồng, chiếm 8,6% tổng tài sản và các tài sản khác.

Về tình hình hoạt động của công ty, đáng chú ý trong thời gian qua đa xảy ra sự việc liên quan đến ông Nguyễn Quang Trung, sinh năm 1960, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng về hành vi “vi phạm quy định về quản lý tài sản gây thất thoát lãng phí” theo Điều 219 BLHS.

Sau đó, ngày 8/12/2021, công ty bổ nhiệm con trai ông Trung là Nguyễn Quang Minh Khoa giữ chức Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc thay cho bố.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: