Sự kiện hot
3 năm trước

Nhà Khang Điền chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%

Vốn điều lệ của KĐH dự kiến sẽ tăng từ 5.786 tỷ đồng lên 6.429 tỷ đồng sau thời gian thực hiện chỉ trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu ESOP dự kiến trong quý II.

Nhà Khang Điền chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% - Ảnh 1

HĐQT CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HoSE: KDH) thông qua phương án phát hành 55,88 triệu đơn vị để trả cổ tức tỷ lệ 10%, cổ đông nắm giữ 10 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên với số lượng 8,4 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ phát hành là 1,5%, giá chào bán là 15.000 đồng/cp. Cổ phần mới phát hành chịu hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Vốn điều lệ của KĐH dự kiến sẽ tăng từ 5.786 tỷ đồng lên 6.429 tỷ đồng sau thời gian thực hiện chỉ trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu ESOP dự kiến trong quý II.

Trong năm 2020, công ty ghi nhận doanh thu đạt 4.532 tỷ đồng, tăng 61% so với năm trước nhờ kết quả bán hàng khả quan của dự án Verosa Park và hoàn thành kế hoạch xây dựng, bàn giao vượt tiến độ của dự án Safia. 

Theo đó, lợi nhuận sau thuế tăng 26%, đạt 1.152 tỷ đồng. Với kết quả này, doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%. Như vậy, sau khi phát hành 55,88 triệu đơn vị, Nhà Khang Điền sẽ hoàn thành nghĩa vụ chi trả cổ tức 2020.

Về kế hoạch năm 2021, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu là 4.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.200 tỷ đồng, lần lượt tăng 6% và 4% so với thực hiện trong năm 2020. Tỷ lệ cổ tức dự kiến là 10%. 

Cuối quý I, doanh thu thuần đạt 836,5 tỷ đồng tăng 19,3% so với cùng kỳ; lãi sau thuế 206,7 tỷ đồng tăng 33,3% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, Nhà Khang Điền đã hoàn thành được 17% mục tiêu về doanh thu và lợi nhuận.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: