Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Nhiệt điện Hải Phòng (HND): Hiệu quả hoạt động đang ngày càng tăng lên

Theo MBS, hiệu quả hoạt động của CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (HND - UPCoM) đang ngày càng tăng lên: lợi nhuận trước thuế năm 2019 và 2020 tăng lên mạnh mẽ đạt 1.242 tỷ đồng và 1.538 tỷ đồng, năm 2021 do tình hình Covid19 bùng phát, sản lượng điện giảm và giá bán điện nên lợi nhuận trước thuế suy giảm về 480 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trong báo cáo phân tích mới được cập nhật đối với CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (HND), Chứng khoán MB (MBS) cho biết, từ năm 2022, sản lượng điện tăng lên cùng với giá bán điện tăng, lợi nhuận 9 tháng đầu năm đạt 608 tỷ đồng, tăng 216%. Dự báo các năm tiếp theo lợi nhuận tiếp tục tăng lên khi chi phí sản xuất như khấu hao, tài chính tiếp tục giảm.

Báo cáo phân tích của MBS cũng cho biết, dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh tốt tạo cơ sở công ty trả nợ và chia cổ tức bằng tiền mặt hấp dẫn: Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh các năm qua đều dương lớn, đến từ khấu hao và lợi nhuận hàng năm trong khi quản lý tốt khoản phải thu phải trả. Điều này giúp công ty trả nợ vay tốt và thực hiện chính sách cổ tức bằng tiền mặt hấp dẫn cho cổ đông, đặc biệt trong năm 2019-2020 với lần lượt 1.600 đồng/CP và 2.425 đồng/CP.

Nhu cầu điện và giá mua điện tiếp tục được điều chỉnh phù hợp với phát triển thị trường: Nhu cầu điện tiếp tục tăng từ 8-10% đến năm 2025, cùng với đó là thị trường điện được thực hiện tự do bán buôn, chính sách mua điện của EVN cũng được thay đổi đảm bảo cân đối chi phí sản xuất.

Dự báo doanh thu và lợi nhuận năm 2022 lần lượt đạt 10.850 tỷ đồng và 790 tỷ đồng, thu nhập mỗi cổ phần đạt 1.500 đồng. Định giá cổ phiếu ở mức 18.200 đồng/cổ phần, MBS khuyến nghị mua cổ phiếu HND cho mục tiêu đầu tư trung và dài hạn.

Như Nguyệt

Theo KTĐU

Từ khóa: