Sự kiện hot
5 tháng trước

Cập nhật cổ phiếu HND: Lợi nhuận đột biến không đến từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (HND) có doanh thu quý 4/2020 tăng mạnh mặc dù sản lượng giảm nhờ vào doanh thu chênh lệch tỷ giá.

Nguồn: Báo cáo VDSC

Nguồn: Báo cáo VDSC

Bộ phận phân tích của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) mới đây đã có báo cáo cập nhật đối với Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (HND).

Theo VDSC, do ảnh hưởng của La Nina năm 2021 đối với các nhà máy nhiệt điện, định giá gần nhất của VDSC cho HND nằm ở mức 17.900 đồng theo ba phương pháp định giá PE, FEFF, EV/EBITDA với tỷ trọng lần lượt như là 40%, 40% và 20%. Định giá thấp hơn giá thị trường do (1) VDSC sử dụng hệ số nhân PE (7x) khá thấp so với mặt bằng chung Index hiện tại, (2) Tỷ trọng phương pháp PE cao với mức 40%, phản ánh tiềm năng ngắn hạn của HND bị ảnh hưởng bởi La Nina. Tuy nhiên, VDSC sẽ cập nhật giá mục tiêu trong báo cáo tiếp theo để đánh giá tiềm năng dài hạn của doanh nghiệp.

Doanh thu quý 4/2020 tăng nhẹ 6% QoQ và -25% YoY do năm 2019 là năm của El Nino, năm thuận lợi cho những doanh nghiệp nhiệt điện. Doanh thu tăng mạnh nhờ vào việc ghi nhuận doanh thu chênh lệch tỷ giá, không đến từ việc sản xuất điện. Do đó, tốc độ tăng của giá vốn hàng bán chậm hơn dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 144% QoQ và -9% YoY.

Nguồn: Báo cáo VDSC

Nguồn: Báo cáo VDSC

Trong quý 4, HND cung cấp hơn một tỷ kWh, mức thấp nhất trong nhiều năm do sửa chữa lớn và ảnh hưởng La Nina. Do vậy, mặc dù đã ghi nhận khoản lớn đến từ chênh lệch tỷ giá nhưng doanh thu quý 4/2020 chỉ tăng rất ít so với cùng kì. LNST quý 4/2020 đạt 559 tỷ đồng, gấp đôi so với quý 3/2020. Như vậy, LNST quý 4/2020 tăng mạnh là do ghi nhận doanh thu chênh lệch tỷ giá trong giai đoạn kém khả quan của các nhà máy nhiệt điện.

Trong năm 2020, doanh nghiệp sản xuất khoảng 7,3 tỷ kWh, giảm 10% so với năm 2019. Nhìn chung, kể từ khi La Nina quay trở lại vào nửa cuối năm 2020 đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến sản lượng các nhà máy nhiệt điện, sản lượng nửa cuối năm 2020 của HND giảm hẳn so với nửa đầu năm do La Nina và mùa mưa. Tổng doanh thu của doanh nghiệp năm 2020 chỉ tăng 4% so với năm trước mặc dù đã ghi nhận khoản lớn doanh thu chênh lệch tỷ giá. Sản lượng điện giảm dẫn đến giá vốn hàng bán giảm và lợi nhuận gộp tăng 7%. Bên cạnh đó, với sự nổ lực trả nợ sớm của doanh nghiệp, HND đã giảm được khá nhiều chi phí lãi vay, -30% so với năm 2019. Do vậy, LNST của doanh nghiệp năm 2020 tăng 21% so với 2019.

Nguồn: Báo cáo VDSC

Nguồn: Báo cáo VDSC

Các nhà máy thủy điện kém khả quan trong năm 2021, nhưng sản lượng kế hoạch HND gần như không đổi

2021 được dự báo sẽ là năm của thủy điện khi xác suất xảy ra La Nina lớn hơn 60%. Do đó, sản lượng của những nhà máy nhiệt điện sẽ giảm do EVN sẽ ưu tiên huy động nguồn điện giá rẻ từ các nhà máy thủy điện. Do đó, năm 2021 sẽ là một năm không thuận lợi cho HND.

Nguồn: Báo cáo VDSC

Nguồn: Báo cáo VDSC

EVN, sản lượng huy động ước tính từ HND năm 2021 là 7,16 tỷ kWh, giảm 1% so với sản lượng thực tế 2020 HND cung cấp và giảm 8% so với sản lượng kế hoạch 2020. Sản lượng kế hoạch giảm mạnh từ tháng bảy đến tháng mười do mùa mưa, các tháng còn lại gần như không đổi so với kế hoạch 2020.

Nguồn: Báo cáo VDSC

Nguồn: Báo cáo VDSC

Trong năm 2021, HP1 sẽ điều chỉnh giá hợp đồng, và được dự đoán sẽ giảm. Bên cạnh đó, giá trên thị trường điện cạnh tranh cũng sẽ giảm do giá điện rẻ từ các nhà máy thủy điện. Do đó, mặc dù sản lượng không đổi nhưng giá điện giảm sẽ ảnh hưởng mạnh đến kết quả kinh doanh HND. VDSC ước tính doanh thu và LNST của doanh nghiệp sẽ giảm lần lượt 10% và 50%.

Trong năm 2021, HND sẽ hoàn tất một khoản nợ của JBIC và một khoản của Chexim, gánh nặng tài chính và chi phí lãi vay được dự báo sẽ giảm, mang đến dòng tiền dồi dào để trả cổ tức cho cổ đông. HND là một nhà máy mới với chi phí đầu tư thấp nhưng hiệu quả như những nhà máy nhiệt điện khác như VDSC đã đề cập trong báo cáo lần đầu HND. Ngoài ra, sức khỏe tài chính cũng như tốc độ trả nợ nhanh sẽ mang đến nhiều tiềm năng trong những năm sau. Vì vậy, HND là một cổ phiếu phòng thủ với dòng tiền trả cổ tức đều đặn qua các năm, giai đoạn hưng thịnh của HND sẽ quay lại vào năm 2023 – năm dự đoán El Nino tiếp theo.

Nhà đầu tư chỉ nên xem những phân tích của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên. KTDU và tác giả không chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh (nếu có) liên quan đến nội dung được đăng tải. 

Tạ Thành

Theo KTDU

Từ khóa: