Sự kiện hot
10 tháng trước

Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) chốt danh sách chia cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 5%

Với 450 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Nhiệt điện Quảng Ninh sẽ phải chi tương đương 225 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Thời gian thanh toán vào ngày 9/3.

CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (mã chứng khoán QTP - UPCoM) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án chốt danh sách cổ đông hiện hữu thực hiện quyền chia cổ tức lần 1/2022.

Theo đó, doanh nghiệp lên phương án chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 5%, tương ứng với mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 500 đồng. Thời gian chốt danh sách vào ngày 24/2.

Như vậy, với 450 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Nhiệt điện Quảng Ninh sẽ phải chi tương đương 225 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Thời gian thanh toán vào ngày 9/3.

Trong quý IV, Nhiệt điện Quảng Ninh ghi nhận doanh thu đạt 2.261,9 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 25,42 tỷ đồng, giảm 86% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 18,4% về còn 3,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 79,3% so với cùng kỳ, về 89,04 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 26,6%, về 31,96 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 79,5%, về 40,66 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể. Như vậy, mặc dù trong quý IV, Công ty đã tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính nhưng do biên lợi nhuận gộp giảm mạnh, lợi nhuận gộp giảm mạnh khiến lợi nhuận giảm mạnh.

Nhiệt điện Quảng Ninh cũng giải trình thêm về việc sụt giảm mạnh lợi nhuận trong quý IV là do: Sản lượng điện thương phẩm trong quý IV giảm khiến cho doanh thu giảm, giá nhiên liệu đầu vào tăng cao, đồng thời QTP sử dụng nhiều chủng loại than nên suất hao nhiệt tăng dẫn tới chi phí tăng so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế trong năm 2022, Nhiệt điện Quảng Ninh ghi nhận doanh thu đạt 10.417,2 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 770,37 tỷ đồng, tăng 33,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Nhiệt điện Quảng Ninh giảm 9,7% so với đầu năm về 8.048,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định ghi nhận 4.241,5 tỷ đồng, chiếm 52,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 2.514,8 tỷ đồng, chiếm 31,2% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, biến động lớn nhất chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 31,3% so với đầu năm, tương ứng giảm 361,89 tỷ đồng về 795,42 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 22,4%, tương ứng tăng thêm 459,7 tỷ đồng lên 2.514,8 tỷ đồng.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: