Sự kiện hot
Tag
4 kết quả

Tin tức về "Nhiệt điện Quảng Ninh"

8 tháng trước

Sau kiểm toán, Nhiệt điện Quảng Ninh tăng thêm 541 tỷ đồng lợi nhuận

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Mã: QTP) đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2020.

8 tháng trước

Sau kiểm toán, Nhiệt điện Quảng Ninh tăng thêm 541 tỷ đồng lợi nhuận

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Mã: QTP) đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2020.

3 tháng trước

Nhiệt điện Quảng Ninh trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%

Với 450 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty nhiệt điện dự chi 450 tỷ để chia cổ tức đợt này. Tổng công ty phát điện 1 (Genco1) sở hữu 42% cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, dự kiến số tiền nhận được là 189 tỷ đồng. Ngày thanh toán là 29/10.

3 tháng trước

Nhiệt điện Quảng Ninh trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%

Với 450 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty nhiệt điện dự chi 450 tỷ để chia cổ tức đợt này. Tổng công ty phát điện 1 (Genco1) sở hữu 42% cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, dự kiến số tiền nhận được là 189 tỷ đồng. Ngày thanh toán là 29/10.