Sự kiện hot
4 năm trước

NHNN phê duyệt Đề án cơ cấu lại SCB gắn với nợ xấu giai đoạn 2019-2020

Đây được xem là là phương án tái cơ cấu chủ động hỗ trợ thêm một số cơ chế mới, là giải pháp tăng vốn, nâng cao năng lực tài chính của SCB.

NHNN phê duyệt Đề án cơ cấu lại SCB gắn với nợ xấu giai đoạn 2019-2020 - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (Ảnh: SCB)

Ngày 13/3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã công bố phê duyệt Đề án cơ cấu lại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) gắn với xử lí nợ xấu giai đoạn 2019-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Được biết từ 2018, sau đợt thanh tra pháp nhân SCB, Chính phủ và NHNN đã có chủ trương cho phép SCB xây dựng phương án tái cơ cấu mới cho giai đoạn tiếp theo.

SCB cho biết đây được xem là là phương án tái cơ cấu chủ động hỗ trợ thêm một số cơ chế mới, là giải pháp tăng vốn, nâng cao năng lực tài chính giúp ngân hàng vững chắc hơn sau quá trình tái cơ cấu, phát triển một cách lành mạnh và tích cực hơn.

Ông Võ Tấn Hoàng Văn, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc SCB cho biết: "SCB xác định bên cạnh việc xử lí thu hồi nợ xấu, nợ tồn đọng trong quá trình tái cơ cấu, việc thúc đẩy phát triển kinh doanh ngân hàng bán lẻ và cung cấp các dịch vụ ngân hàng hiện đại là xu thế tất yếu.

Do đó, giai đoạn 2019 – 2020 SCB sẽ tập trung nguồn lực để cơ cấu lại hoạt động tín dụng và nâng cao năng lực tài chính; đồng thời, đầu tư nền tảng về công nghệ, nhân sự và phát triển hệ thống khách hàng từ đó tích tụ nguồn lực phát triển Ngân hàng bán lẻ và Ngân hàng số trong tương lai".

Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của SCB đạt 567.895 tỉ đồng, tăng 11,6% so với cuối năm 2018, là ngân hàng có tổng tài sản cao nhất trong nhóm các ngân hàng cổ phần tư nhân. Cho vay khách hàng tăng 10,6%, đạt 333.879 tỉ đồng và tiền gửi khách hàng tăng 13,9%, ở mức 438.287 tỉ đồng.

Lợi nhuận trước thuế năm 2019 của SCB đạt gần 225 tỉ đồng, xấp xỉ với con số năm 2019 (229 tỉ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt 175 tỉ đồng. Tỉ lệ nợ xấu của ngân hàng ở mức thấp 0,49%.

Thu Hoài

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Từ khóa: