Sự kiện hot
10 tháng trước

Nhựa Đồng Nai phát hành hơn 10 triệu cổ phiếu giá 20.698 đồng/CP

Tổng giá trị thu được từ đợt chào bán dự kiến đạt 225,9 tỷ đồng, DNP sẽ dùng để bổ sung nhu cầu vốn lưu động của Công ty.

CTCP Nhựa Đồng Nai (DNP – sàn HNX) thông báo thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 10,91 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành 10:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 10 quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới.

Giá chào bán là 20.698 đồng/CP. Đây là mức giá được căn cứ vào giá trị sổ sách, giá thị trường và tiềm năng phát triển của Công ty.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 8/12/2021 đến ngày 22/12/2021, quyền mua được chuyển nhượng 1 lần. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 8/12 đến 27/12/2021.

Tổng giá trị thu được từ đợt chào bán dự kiến đạt 225,9 tỷ đồng, DNP sẽ dùng để bổ sung nhu cầu vốn lưu động của Công ty.

Số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu cổ đông không mua hết (nếu có), ĐHCĐ sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng, số lượng phân phối nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. Mức giá bán lượng cổ phiếu này không thấp hơn 20.698 đồng/CP. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh nửa đầu năm đạt 2.048 tỷ đồng, tăng nhẹ 3 tỷ đồng so với báo cáo trước đó. Trong khi đó, dù khoản trước thuế không có nhiều thay đổi (12,2 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế tăng gần 18% từ 4,52 tỷ đồng lên 5,33 tỷ đồng. Chỉ ghi nhận mức biến động nhỏ về quy mô tuyệt đối nhưng con số trênlại đáng kể so với khoản lợi nhuận khiêm tốn đạt được kỳ này.

Nửa đầu năm, Nhựa Đồng Nai dù vẫn tăng trưởng 34% doanh thu so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận lại rơi sâu, chỉ bằng hơn 20% con số đạt được nửa đầu năm 2020. Sự thu hẹp đáng kể của lợi nhuận cũng kéo tỷ suất sinh lời của Nhựa Đồng Nai rơi sâu. Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu đạt vỏn vẹn 12,7 đồng. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 0,16%, trong khi tỷ suất lợi nhuận trên tài sản của giảm nhanh hơn, xấp xỉ 0,05%.

Cuối năm 2020, Nhựa Đồng Nai đã hoàn tất đợt chào bán huy động vốn hơn 9,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông, thu về hơn 189 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên hơn 1.091 tỷ đồng. So với thời điểm cuối năm 2013, quy mô vốn điều lệ đã cao gấp 32 lần sau hàng loạt các đợt phát hành tăng vốn mới. Lợi nhuận chưa gia tăng tương ứng đang khiến thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu bị pha loãng mạnh chỉ còn ở mức rất thấp như hiện nay.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: