Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Ninh Thuận: Dành 10% quỹ đất để xây dựng NOXH đối với Khu đô thị có diện tích hơn 5ha

UBND tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành quyết định số 58/2021/QĐ-UBND về việc sử dụng quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội tại các đô thị loại IV, loại V trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Theo văn bản, UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu việc sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch đô thị, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng nông thôn đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt và thực hiện theo đúng Giấy phép xây dựng.

Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô từ 5 ha trở lên tại các đô thị loại IV, loại V phải dành tối thiểu 10% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết dành để xây dựng nhà ở xã hội.

Trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô nhỏ hơn 5 ha tại các đô thị loại IV, loại V thì chủ đầu tư không phải dành quỹ đất 10% và nộp tiền sử dụng đất cho toàn bộ diện tích đất của dự án theo quy định.

Nếu thuộc trường hợp phải bố trí quỹ đất 10% để xây dựng nhà ở xã hội nhưng do có sự thay đổi quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết dẫn đến việc bố trí quỹ đất 10% không còn phù hợp thì UBND cấp huyện phải báo cáo UBND tỉnh Ninh Thuận xem xét, chấp thuận.

Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị đã lựa chọn chủ đầu tư nhưng chưa bố trí quỹ đất 10% dành để xây dựng nhà ở xã hội, đến nay nếu dự án đó bị thu hồi để giao cho chủ đầu tư khác thì chủ đầu tư dự án đó có trách nhiệm tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch để bố trí bổ sung quỹ đất 10% để xây dựng nhà ở xã hội.

UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, trường hợp nhà nước sử dụng quỹ đất 10% để xây dựng nhà ở xã hội thì chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, khu đô thị có trách nhiệm đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật trước khi bàn giao quỹ đất này cho nhà nước.

Khi chủ đầu tư bàn giao quỹ đất 10% cho nhà nước thì số tiền đền bù giải phóng mặt bằng theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với quỹ đất 10% này (nếu có) sẽ được trừ vào nghĩa vụ tài chính (tiền sử dụng đất, tiền thuê đất).

Quy định quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội tại các đô thị loại IV, loại V trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận sẽ có hiệu lực kể từ ngày 10/9/2021.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: