Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Ninh Vân Bay (NVT) ghi nhận LNST công ty mẹ lỗ 12 tỷ đồng trong năm 2022

Luỹ kế trong năm 2022, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 337,31 tỷ đồng, tăng 166,3% so với năm trước và lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ lỗ 12,09 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 49,96 tỷ đồng.

CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (mã NVT - sàn HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV và lũy kế cả năm 2022.

Trong quý IV, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 71,8 tỷ đồng, tăng trưởng 76,7%; lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ lỗ 16,53 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 11,57 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 927,8%, tương ứng tăng thêm 6,68 tỷ đồng lên 7,4 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 4,2%, tương ứng tăng thêm 0,29 tỷ đồng lên 7,12 tỷ đồng. Trong kỳ, lợi nhuận cốt lõi ghi nhận lỗ 11,55 tỷ đồng, Công ty giảm lỗ do ghi nhận doanh thu tài chính tăng đột biến.

Luỹ kế trong năm 2022, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 337,31 tỷ đồng, tăng 166,3% so với năm trước và lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ lỗ 12,09 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 49,96 tỷ đồng.

Tại thời điểm ngày 31/12, tổng tài sản của Ninh Vân Bay tăng 1,3% so với đầu năm lên 1.100 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định ghi nhận 583,2 tỷ đồng, chiếm 53% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác ghi nhận 257,5 tỷ đồng, chiếm 23,4% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Ngoài ra, tính tới cuối năm 2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng nhẹ 0,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1 tỷ đồng lên 320,4 tỷ đồng và chiếm 29,1% tổng nguồn vốn.

Theo tìm hiểu, Ninh Vân Bay đang khai thác, vận hành hai khu nghỉ dưỡng hạng sang gồm Six Senses Ninh Van Bay (Khánh Hòa) và Ana Mandara Villas Resort & Spa (Đà Lạt, Lâm Đồng). Mặc dù sở hữu khu nghỉ dưỡng hạng sang nhưng tình hình kinh doanh liên tục lao dốc.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: