Sự kiện hot
Tag
3 kết quả

Tin tức về "Ninh Vân Bay"

khoảng 1 năm trước

Ninh Vân Bay (NVT) ghi nhận LNST công ty mẹ lỗ 12 tỷ đồng trong năm 2022

Luỹ kế trong năm 2022, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 337,31 tỷ đồng, tăng 166,3% so với năm trước và lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ lỗ 12,09 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 49,96 tỷ đồng.

khoảng 1 năm trước

Ninh Vân Bay (NVT) ghi nhận LNST công ty mẹ lỗ 12 tỷ đồng trong năm 2022

Luỹ kế trong năm 2022, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 337,31 tỷ đồng, tăng 166,3% so với năm trước và lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ lỗ 12,09 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 49,96 tỷ đồng.

khoảng 1 năm trước

Ninh Vân Bay liên tục biến động cổ đông lớn, đại diện DNP Water đồng loạt rút khỏi HĐQT

Ninh Vân Bay cho biết đã nhận được đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT của ông Phạm Thành Thái Lĩnh.