Sự kiện hot
10 tháng trước

Novaland đặt mục tiêu 6.500 tỷ đồng lợi nhuận trong năm 2022

Đối với hoạt động đầu tư, Novaland dự kiến tiếp tục phát triển 24 dự án, trong đó có 16 dự án ở TP HCM, 1 dự án ở Đồng Nai, 2 dự án ở Bình Thuận, 1 dự án ở Khánh Hòa, còn lại là các dự án ở Bà Rịa - Vũng Tàu. 22/24 dự án này sẽ được bàn giao trong năm nay.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, NVL) đặt mục tiêu đạt gần 35.973 tỷ đồng doanh thu thuần và 6.500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Kết quả trên lần lượt tăng 141% và 88% so với kết quả đạt được trong năm 2021. Doanh nghiệp tạm thời không có kế hoạch chia cổ tức 2022.

Đối với hoạt động đầu tư, Novaland dự kiến tiếp tục phát triển 24 dự án, trong đó có 16 dự án ở TP HCM, 1 dự án ở Đồng Nai, 2 dự án ở Bình Thuận, 1 dự án ở Khánh Hòa, còn lại là các dự án ở Bà Rịa - Vũng Tàu. 22/24 dự án này sẽ được bàn giao trong năm nay.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ phát triển thêm một dự án mới ở khu Đông TP HCM và các dự án bất động sản nghỉ dưỡng tại Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Khánh Hòa.

Novaland cũng có kế hoạch phát hành tối đa 482,6 triệu cp thưởng trong năm nay với tỷ lệ 1:0,25. Quyền nhận cổ phiếu thưởng này sẽ không được phép chuyển nhượng.

Đồng thời, Novaland dự kiến phát hành ESOP cho Thành viên HĐQT và người lao động theo danh sách được HĐQT phê duyệt. Số lượng phát hành tối đa bằng 1,5% số cổ phần đang lưu hành của doanh nghiệp tại thời điểm phát hành, dự kiến chậm nhất đến quý 2/2023.

Cũng tại Đại hội sắp tới, HĐQT NVL sẽ trình cổ đông thông qua đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của ông Bùi Thành Nhơn trong cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và thông qua bổ sung thêm 1 Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi bổ sung thêm, tổng số Thành viên HĐQT của NVL là 6 thành viên, trong đó có 4 Thành viên HĐQT độc lập.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: