Sự kiện hot
2 năm trước

Novaland rót gần 6.000 tỷ đồng vào 3 công ty con

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh của Novaland thông qua việc tăng vốn hoạt động tại các công ty con.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán NVL - sàn HOSE) mới thông qua kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu.

Theo đó, toàn số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh của Novaland thông qua việc tăng vốn hoạt động tại các công ty con.

Trong đó, Novaland dự kiến bổ sung thêm 3.925 tỷ đồng vào CTCP Nova Hospitality; 1.150 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư Địa ốc No Va và 800 tỷ đồng vào CTCP Địa ốc No Va Mỹ Đình. Tổng giá trị vốn bổ sung đạt 5.875 tỷ đồng.

Trong trường hợp cần thiết, HĐQT sẽ cân nhắc lựa chọn, điều chỉnh phương án đầu tư và sử dụng vốn phù hợp theo tình hình huy động vốn thực tế và theo phương án đã được thông qua.

Ngoài ra, HĐQT NVL cũng thông qua tài sản bảo đảm cho 235 trái phiếu không chuyển đổi, kèm chứng quyền phát hành tại thị trường trong nước là các tài sản thuộc sở hữu của Công ty và tài sản của một số bên liên kết.

Cụ thể, tài sản bảo đảm là phần vốn góp hơn 1.899,64 tỷ đồng trong Công ty TNHH Đầu tư và Bất động sản Tường Minh và 529.894 cổ phần CTCP Đầu tư Tổng hợp Mũi Né với tổng mệnh giá hơn 529,8 tỷ đồng.

Cuối tháng 2 vừa qua, Novaland đã thông qua việc thành lập công ty con là Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Novaland Đất Tâm, theo loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên. Vốn điều lệ dự kiến của công ty mới là 100 tỷ đồng. Trong đó tập đoàn sẽ góp 51 tỷ, tương ứng 51% vốn điều lệ của công ty.

Tính đến cuối năm 2021, Novaland sở hữu tổng cộng 86 công ty con và 8 công ty liên kết, hầu hết trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Trong quý IV/2021, NVL ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt hơn 14.967 tỷ đồng và hơn 3.460 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

Tổng nợ vay và nợ thuê tài chính của Tập đoàn ghi nhận 60.518 tỷ đồng, trong đó, vay và nợ thuê tài chính dài hạn chiếm 68,5% tổng dư nợ vay. Trong năm 2021, Tập đoàn đã phát hành thành công gói 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX) với sự tham gia của nhiều định chế tài chính uy tín trên thị trường quốc tế. Đợt phát hành ghi nhận sự quan tâm lớn từ nhà đầu tư với giá trị đăng ký tham gia gấp hơn 2,5 lần so với kế hoạch phát hành ban đầu.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: