Sự kiện hot
4 năm trước

Ông Vũ Anh Tuấn làm Tổng Giám đốc Bảo hiểm Bảo Minh từ 1/6

Ông Vũ Anh Tuấn sẽ giữ chức vụ Tổng giám đốc Bảo Minh từ ngày 1/6/2020 thay cho ông Lê Văn Thành.

Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh (BMI) vừa quyết định bổ nhiệm ông Vũ Anh Tuấn đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc - Đại diện theo Pháp luật của Tổng công ty.

Ông Vũ Anh Tuấn sinh năm 1979, cử nhân chuyên ngành kế toán và giữ chức Phó tổng giám đốc Bảo Minh từ 3/2017.

Theo quyết định mới, ông Vũ Anh Tuấn sẽ giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty từ ngày 1/6/2020 thay cho ông Lê Văn Thành.

Vào cuối tháng 4, Bảo Minh đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua kế hoạch kinh doanh gồm tổng doanh thu 3.895 tỉ đồng, giảm 15%; tổng lợi nhuận trước thuế 188 tỉ, giảm 15% thực hiện năm trước. Tỉ lệ ổ tức dự kiến 10%.

Đại hội cũng thông qua việc miễn nhiệm ba thành viên HĐQT nhiệm kì 2019 - 2024, gồm ông Lê Song Lai, ông Lê Văn Thành và bà Đinh Thị Minh Khuê từ ngày 24/4/2020, đồng thời bầu bổ sung thêm 3 thành viên thay thế là bà Vũ Thái Huyền, đại diện cổ đông Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), ông Lê Việt Thành, đại diện cổ đông SCIC và bà Callard Stumpf Céline, đại diện cổ đông AXA.

Thu Hoài

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Từ khóa: