Sự kiện hot
3 năm trước

Petrolimex chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 12% bằng tiền mặt

Với hơn 1,2 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp sẽ chi ra khoảng 1.467 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2020.

Petrolimex chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 12% bằng tiền mặt - Ảnh 1

HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, HoSE: PLX) thông báo ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020.

Theo đó, ngày 24/6 là ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12%, 1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng. Ngày thanh toán là 6/7.

Với hơn 1,2 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp sẽ chi ra khoảng 1.467 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2020.

Năm 2020, Petrolimex ghi nhận sản lượng xăng dầu xuất bán  đạt gần 12,4 triệu m3,tấn, vượt 8% kế hoạch. Doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn đạt 123.924 tỷ đồng, giảm 35% nhưng vẫn vượt 2% kế hoạch năm. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 1.399 tỷ đồng, giảm 75% và hoàn thành 89% kế hoạch năm.

Tại thời điểm cuối quý I, doanh nghiệp báo cáo doanh thu giảm nhẹ xuống 38.247 tỷ đồng. Tuy nhiên, diễn biến giá dầu thuận lợi đã giúp Petrolimex đạt lãi trước thuế gần 1.013 tỷ đồng, theo đó lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 661 tỷ đồng, cải thiện so với con số lỗ 1.893 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2021, doanh nghiệp lên kế hoạch doanh thu tăng 9% lên 135.200 tỷ đồng, chỉ tiêu lợi nhuận gấp 2,4 lần thực hiện năm trược, ở mức 3.360 tỷ đồng. Kế hoạch chia cổ tức năm 2021 tối thiểu 12%. Như vậy, kết thúc quý I, doanh nghiệp hoàn thành 30% mục tiêu doanh thu, lợi nhuận cả năm.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, doanh nghiệp đưa ra kế hoạch kinh doanh 2021-2026, tập đoàn đặt mục tiêu sản lượng xuất bán tăng bình quân tối thiểu 3%/năm và duy trì vị thế đầu ngành phân phối xăng dầu với thị phần 45-50%. Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất bình quân là 3.630 tỷ đồng/năm. Cổ tức tối thiểu đạt 10%/năm.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: