Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Petrosetco (PET) lên phương án phát hành hơn 60 triệu cổ phiếu

PET phát hành 8,9 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 theo tỷ lệ 10%. Nguồn vốn phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC kiểm toán năm 2021.

HĐQT CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, PET) vừa thông qua phát hành tổng cộng gần 54 triệu cổ phiếu để chào bán cho cho cổ đông và trả cổ tức năm 2021.

Cụ thể, PET phát hành 8,9 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 theo tỷ lệ 10%. Nguồn vốn phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC kiểm toán năm 2021.

Đồng thời, PET dự chào bán 44,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông theo tỷ lệ 2:1, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu có quyền mua 50 cổ phiếu mới. Giá bán dự kiến là 15.000 đồng/cp.

Thời gian dự kiến thực hiện trong cuối năm 2022 đến năm 2023, sau khi được UBCK chấp thuận. Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của PET sẽ tăng từ 904,5 tỷ đồng lên 1.442 tỷ đồng.

Số tiền thu được dự kiến là 673,7 tỷ đồng. PET dự dùng 300 tỷ đồng trả nợ khoản vay thanh toán tiền hàng cho Apple tại BIDV; 273,7 tỷ đồng trả nợ khoản vay thanh toán tiền hàng cho Apple tại MB và 100 tỷ đồng trả nợ vay thanh toán tiền hàng cho Apple tại Vietcombank. Như vậy, toàn bộ số tiền huy động sẽ được trả nợ vay ngân hàng.

Tính đến cuối tháng 6/2022, Petrosetco đang đi vay tổng cộng 3.966 tỷ đồng, chiếm 63% trong tổng 6.304 tỷ đồng nợ phải trả.

PET đang có 3 khoản vay chuẩn bị đáo hạn tại BIDV với tổng dư nợ là 304,1 tỷ đồng; 5 khoản vay sắp đáo hạn tại MB với tổng dư nợ 307 tỷ đồng và nợ Vietcombank 114,6 tỷ đồng.

trong quý II/2022, PET ghi nhận doanh thu đạt 3.472,95 tỷ đồng, tăng 2,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 24,92 tỷ đồng, giảm 57,9% so với cùng kỳ.

Trong đó, lợi nhuận gộp tăng 69,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 130,24 tỷ đồng lên 317,49 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 1,7%, tương ứng tăng thêm 0,41 tỷ đồng lên 24,13 tỷ đồng; chi phí tài chính bất ngờ tăng 748,3%, tương ứng tăng thêm 188,27 tỷ đồng lên 213,43 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 11,2%, tương ứng giảm 12,27 tỷ đồng về 96,87 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Giải trình nguyên nhân lợi nhuận giảm mạnh trong quý II, PET cho biết nguyên nhân chủ yếu do trích lập dự phòng đầu tư kinh doanh chứng khoán ngắn hạn.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, PET ghi nhận doanh thu đạt 8.288,7 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 113,66 tỷ đồng, giảm 8,3% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, PET đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 20.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 336 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, công ty mới hoàn thành được 33,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: