Sự kiện hot
Tag
8 kết quả

Tin tức về "PETROSETCO"

3 năm trước

ĐHĐCĐ Petrosetco (PET): Dự kiến doanh thu 15.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 200 tỷ đồng

Mới đây, Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PETROSETCO, MCK PET - sàn HOSE) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021.

3 năm trước

ĐHĐCĐ Petrosetco (PET): Dự kiến doanh thu 15.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 200 tỷ đồng

Mới đây, Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PETROSETCO, MCK PET - sàn HOSE) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021.

khoảng 1 năm trước

Petrosetco (PET) lên phương án phát hành hơn 60 triệu cổ phiếu

PET phát hành 8,9 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 theo tỷ lệ 10%. Nguồn vốn phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC kiểm toán năm 2021.

khoảng 1 năm trước

Petrosetco (PET) lên phương án phát hành hơn 60 triệu cổ phiếu

PET phát hành 8,9 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 theo tỷ lệ 10%. Nguồn vốn phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC kiểm toán năm 2021.

khoảng 1 năm trước

Petrosetco (PET) tạm dừng phát hành 44,9 triệu cổ phiếu

Công ty sẽ dừng triển khai phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ nhận quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng phát hành thêm 44,9 triệu cổ phiếu để huy động 673,78 tỷ đồng

khoảng 1 năm trước

Petrosetco (PET) tạm dừng phát hành 44,9 triệu cổ phiếu

Công ty sẽ dừng triển khai phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ nhận quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng phát hành thêm 44,9 triệu cổ phiếu để huy động 673,78 tỷ đồng

khoảng 1 năm trước

PET: Doanh thu tăng nhưng lợi nhuận trước thuế giảm mạnh

Theo TPS, kết quả kinh doanh năm 2022 của Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (HOSE: PET) với doanh thu ước tính đạt 18 nghìn tỷ đồng, tăng 2.3% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận trước thuế (LNTT) chỉ đạt 270 tỷ đồng, giảm 34.9% so với cùng kỳ. Theo kết quả này, PET chỉ thực hiện được 90.0% kế hoạch doanh thu và 64.3% kế hoạch LNTT.

khoảng 1 năm trước

PET: Doanh thu tăng nhưng lợi nhuận trước thuế giảm mạnh

Theo TPS, kết quả kinh doanh năm 2022 của Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (HOSE: PET) với doanh thu ước tính đạt 18 nghìn tỷ đồng, tăng 2.3% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận trước thuế (LNTT) chỉ đạt 270 tỷ đồng, giảm 34.9% so với cùng kỳ. Theo kết quả này, PET chỉ thực hiện được 90.0% kế hoạch doanh thu và 64.3% kế hoạch LNTT.