Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Phú Thọ: Hội Nông dân xã Sơn Thủy - lực lượng nòng cốt trong phong trào xây dựng Nông thôn mới

Sơn Thủy là địa bàn vùng núi của huyện Thanh Thủy, xã đã về đích nông thôn mới từ tháng 12/2018, từ đó đến nay địa phương vừa duy trì phát triển kinh tế, xã hội, ổn định đời sống nhân dân, vừa củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đã đạt được và tiếp tục tiến hành xây dựng xã NTM nâng cao theo lộ trình.

Trụ sở xã Sơn Thủy, nơi BCH Hội Nông dân xã Sơn Thủy làm việc.

Trụ sở xã Sơn Thủy, nơi BCH Hội Nông dân xã Sơn Thủy làm việc.

Tính đến cuối năm 2022 xã Sơn Thủy đã đạt được 13/17 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã đang xây dựng các hạng mục, phấn đấu hoàn tất các bước để công nhận khu dân cư số 6 là khu dân cư kiểu mẫu, đồng thời tiếp tục xây dựng khu dân cư số 5 thành khu dân cư kiểu mẫu.  Đời sống vật chất tinh thần của người dân xã Sơn Thủy ngày càng cao, năm 2022 thu nhập bình quân đầu người đạt 49.700 .000 đồng/người/năm, tăng 10,78% . Số hộ nghèo còn 62 hộ (chiếm 2,7% giảm 0,59% so với năm trước), số hộ cận nghèo còn 70 hộ (chiếm 3,05 % giảm 0,11% so với năm trước).

Ông Nguyễn Bá Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy.

Ông Nguyễn Bá Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy.

Ông Nguyễn Bá Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy cho biết, xã Sơn Thủy, nguồn thu nhập chủ yếu là từ sản xuất nông nghiệp, nghề phụ phát triển chưa mạnh, do đó vai trò nòng cốt, xung kích trong phát triển kinh tế xã hội chủ yếu vẫn là hội viên nông dân toàn xã.

Xã Sơn Thủy có tổng số 955 hội viên nông dân sinh hoạt tại 8 chi hội thuộc 8 khu dân cư trên địa bàn xã, trong nhiệm kỳ (2018-2023) vừa  qua 100% hội viên nông dân đã đăng ký "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", tổ chức hội đã quán triệt sâu rộng tới hội viên về nội dung Nghị quyết lần thứ 5 BCH trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 7 về " Hội Nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2020-2025".

Kết quả là trong nhiệm kỳ Hội Nông dân xã Sơn Thủy đã phấn đấu hoàn thành tốt 10/12 chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu. Trong công tác vận động nông dân phát triển kinh tế, xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững đã có 720 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, qua bình xét có 460 đạt tiêu chuẩn (chiếm 63, 88%), có 5 hội viên được xếp loại SXKD giỏi cấp huyện, cấp tỉnh giai đoạn 2017- 2022. Một số mô hình tiêu biểu như hộ ông Nguyễn Văn Long chi hội 1, chăn nuôi tổng hợp, tạo công việc làm ăn và thu nhập cho 10 lao động, hàng năm gia đình thu từ 1,5-2,0 tỷ đồng; mô hình KDDV của gia đình ông Nguyễn Văn Như chi hội 5, mô hình chăn nuôi kết hợp KDDV của gia đình ông Vương Văn Hạc ở chi hội 6, mỗi mô hình  tạo công việc làm cho 3-5 lao động, mỗi năm gia đình thu nhập 500-700 triệu đồng. 

Hội Nông dân xã Sơn Thủy được BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen.

Hội Nông dân xã Sơn Thủy được BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen.

Trong nhiệm kỳ Hội Nông dân xã Sơn Thủy đã chỉ đạo các chi hội thành lập 1 chi hội chăn nuôi vịt gồm 20 hội viên, 3 tổ hội nghề nghiệp trồng trọt và chăn nuôi gồm 30 hội viên hoạt động có hiệu quả, trừ chi phí thu nhập hàng năm đạt vài trăm triệu đồng. Tổ chức 3 lớp sơ cấp nghề cho 70 hội viên, 6 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật và sử dụng phân bón cho 340 hội viên; tổ chức hội ngoài việc hỗ trợ nông dân thủ tục vay vốn các ngân hàng, tín dụng sử dụng đúng mục đích  phát triển kinh tế, còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể giúp đỡ 24 hộ gia đình hội viên nông dân vươn lên thoát nghèo.

Cùng với đó, trong phong trào xây dựng NTM, nhiệm kỳ qua Hội nông dân xã Sơn Thủy đã vận động 245 hộ tự nguyện hiến 1.875m2 đất làm đường giao thông, làm mới 2.850m2 đường bê tông xi măng trị giá 1tỷ 850 triệu đồng, ủng hộ xây dựng 900m đường điện thắp sáng, trị giá 96 triệu đồng. Vận động hội viên  nông dân và nhân dân khu 6 làm mới 200m đường bê tông khu dân cư kiểu mẫu, trị giá 210 triệu đồng. Ngoài ra vận động 100 hội viên nông dân đăng ký gia đình văn hóa, đã có 92,35% gia đình hội viên nông dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa, hội viên nông dân trong xã đã hưởng ứng tích cực phong trào vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng mô hình thôn, xóm, ngõ sáng, xanh, sạch, đẹp an toàn.

 Ông Đào Hồng Long ( bên trái) Chủ tịch Hội Nông dân xã và Ông Lê Quang Sáng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Thủy.

Ông Đào Hồng Long (bên trái) Chủ tịch Hội Nông dân xã và Ông Lê Quang Sáng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Thủy.

Mặc dù còn có một số hạn chế nhất định, song trong nhiệm kỳ 2018-2022 vừa qua, Hội Nông dân xã Sơn Thủy đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền xã, sự chỉ đạo của các cấp hội, trên cơ sở đó xây dựng và triển khai chương trình hoạt động một cách khoa học, có hiệu quả, kết quả Hội Nông dân xã Sơn Thủy đã được BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen, BCH Hội Nông dân Tỉnh tặng Bằng khen, Hội Nông dân huyện Thanh Thủy xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là lực lượng nòng cốt xung kích trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng địa phương xã Sơn Thủy không ngừng phát triển và đổi mới.

Sơn Hà

Theo Kinh tế & Đồ uống

Từ khóa: