Sự kiện hot
Tag
9 kết quả

Tin tức về "xây dựng Nông thôn mới"

3 năm trước

Thành phố Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1666/QĐ-TTg ngày 5/10/2021 công nhận thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

3 năm trước

Phú Thọ: Huyện Thanh Thủy đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và Quyết định đạt chuẩn Nông thôn mới

Chiều 18/12, UBND huyện Thanh Thủy đã tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Thanh Thủy đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019 đồng thời vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.

3 năm trước

Phú Thọ: Huyện Thanh Thủy đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và Quyết định đạt chuẩn Nông thôn mới

Chiều 18/12, UBND huyện Thanh Thủy đã tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Thanh Thủy đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019 đồng thời vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.

khoảng 1 năm trước

Tuyên Quang: Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Khơi dậy khát vọng vươn lên, xây dựng giai cấp nông dân trở thành lực lượng lao động tiên tiến, có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao và phát huy vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới là chủ trương đúng đắn của Đảng. Chủ trương này được Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định, tạo động lực để giai cấp nông dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát triển nông nghiệp bền vững, thịnh vượng, nông thôn văn minh, hiện đại.

khoảng 1 năm trước

Lai Châu: Phát huy nguồn lực, quyết tâm xây dựng nông thôn mới

Lai Châu là là tỉnh miền núi, đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, nhưng những năm qua với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, cùng cách làm hay, sáng tạo đã tạo được nguồn lực phát triển kinh tế, đời sống người dân được nâng lên, Lai Châu đã từng bước vượt khó xây dựng nông thôn mới (NTM).

khoảng 1 năm trước

Lai Châu: Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Trong những năm qua, thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tỉnh Lai Châu đã đẩy mạnh sản xuất gắn với công nghiệp chế biến, khai thác tốt tiềm năng lợi thế của tỉnh; tăng cường thâm canh, tăng vụ, ứng dụng các giống mới và các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hình thành được các liên kết chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp, HTX với nông dân trong sản xuất, tiêu thụ nông sản... Qua đó, từng bước nâng cao giá trị kinh tế, tăng thu nhập cho nhân dân, việc xây dựng nông thôn mới tại các địa phương trong toàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực.

khoảng 1 năm trước

Yên Bái: Khắc phục khó khăn, nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Yên Bái dù là tỉnh miền núi, đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, nhưng những năm qua với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, cùng cách làm hay, sáng tạo đã tạo được nguồn lực phát triển kinh tế, đời sống người dân được nâng lên, Yên Bái đã từng bước vượt khó xây dựng nông thôn mới (NTM).

khoảng 1 năm trước

Phú Thọ: Hội Nông dân xã Sơn Thủy - lực lượng nòng cốt trong phong trào xây dựng Nông thôn mới

Sơn Thủy là địa bàn vùng núi của huyện Thanh Thủy, xã đã về đích nông thôn mới từ tháng 12/2018, từ đó đến nay địa phương vừa duy trì phát triển kinh tế, xã hội, ổn định đời sống nhân dân, vừa củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đã đạt được và tiếp tục tiến hành xây dựng xã NTM nâng cao theo lộ trình.

khoảng 1 năm trước

Phú Thọ: Hội Nông dân xã Sơn Thủy - lực lượng nòng cốt trong phong trào xây dựng Nông thôn mới

Sơn Thủy là địa bàn vùng núi của huyện Thanh Thủy, xã đã về đích nông thôn mới từ tháng 12/2018, từ đó đến nay địa phương vừa duy trì phát triển kinh tế, xã hội, ổn định đời sống nhân dân, vừa củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đã đạt được và tiếp tục tiến hành xây dựng xã NTM nâng cao theo lộ trình.