Sự kiện hot
2 năm trước

Pv Gas trả cổ tức 30% bằng tiền mặt

Với hơn 1,9 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, PV Gas dự kiến sẽ chi khoảng 5.742 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông, ngày chốt danh sách vào ngày 29/6.

Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas, HoSE:GAS) chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chia cổ tức năm 2020.

Theo đó, doanh nghiệp đưa ra phương án trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 30% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). 

Với hơn 1,9 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, PV Gas dự kiến sẽ chi khoảng 5.742 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông, ngày chốt danh sách vào ngày 29/6.

Năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận 64.135 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 14% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế giảm 34% xuống mức 7.972 tỷ đồng, tương đương 120% kế hoạch. Với kết quả đạt được, cổ đông thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30%. 

Quý I, doanh thu tăng nhẹ 3% lên 17.570 tỷ đồng, hoàn thành 25% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế giảm 12% xuống 2.057 tỷ đồng, tương đương 30% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Về kế hoạch năm 2021, PV Gas đặt chỉ tiêu tổng doanh thu 70.169 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 7.036 tỷ đồng, lần lượt tăng 9% và giảm 12% so với thực hiện năm trước. Doanh nghiệp dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ thấp hơn năm trước, ở mức 25% bằng tiền.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: