Sự kiện hot
6 tháng trước

PV Machino báo lãi 55 tỷ đồng cả năm 2021

Luỹ kế trong năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 840,03 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 54,96 tỷ đồng, lần lượt tăng 33,8% và 9% so với thực hiện trong năm 2020.

CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí (PV Machino, mã chứng khoán PVM - UPCoM) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021 và lũy kế năm 2021.

Cụ thể, riêng quý IV/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 377,24 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 10,55 tỷ đồng, lần lượt tăng 91,9% và giảm 25,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 6,2% về chỉ còn 3,2%.

Lợi nhuận gộp tăng 0,8% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 0,1 tỷ đồng lên 12,25 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng thêm 2,15 tỷ đồng lên 3,7 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 139,6%, tương ứng tăng thêm 10,79 tỷ đồng lên 18,5 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 130,9%, tương ứng tăng thêm 7,79 tỷ đồng lên 13,74 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh chính (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý IV/2021, công ty ghi nhận âm 9,93 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 2,91 tỷ đồng. Như vậy, trong kỳ công ty có lãi chủ yếu do ghi nhận lợi nhuận khác.

Luỹ kế trong năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 840,03 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 54,96 tỷ đồng, lần lượt tăng 33,8% và 9% so với thực hiện trong năm 2020.

Doanh nghiệp lý giải, thép là mặt hàng kinh doanh chiếm tỷ trọng lớn nhất trong kỳ, tuy nhiên giá thép giảm sâu nên mặc dù doanh thu thuần trên báo cáo tài chính riêng quý IV/2021 tăng cũng không làm tăng lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế.

Năm 2021, PVM đặt mục tiêu mang về doanh thu 1.005 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 50 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính, Công ty chỉ hoàn thành 83,6% kế hoạch doanh thu và hoàn thành 109,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến thời điểm ngày 31/12, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 814,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 239,7 tỷ đồng, chiếm 29,4% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 196,7 tỷ đồng, chiếm 24,1% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 184,9 tỷ đồng, chiếm 22,7% tổng tài sản.

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 219,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 164,7 tỷ đồng lên 239,7 tỷ đồng và đây chính là nguyên nhân dẫn tới dòng tiền kinh doanh chính âm trong năm tài chính.

Hà Quyên
Theo KTDU

Từ khóa: