Sự kiện hot
11 tháng trước

PV Machino dự chi 39 tỷ đồng cho cổ tức năm 2020

Với gần 38,64 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền trả cổ tức đợt này dự kiến khoảng 38,64 tỷ đồng.

HĐQT Máy - Thiết bị Dầu khí (PV Machino, UPCoM: PVM) vừa thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng với 1 cổ phiếu sẽ nhận về 1.000 đồng. Thời gian thanh toán vào ngày 27/10.

Với gần 38,64 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền trả cổ tức đợt này dự kiến khoảng 38,64 tỷ đồng.

Trong quý 2/2021 vừa qua, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 222,7 tỷ đồng, tăng 135% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, giá vốn bán hàng cũng tăng 135%, dẫn đến biên lợi nhuận giữ nguyên ở mức 4,3%.

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính, chủ yếu là cổ tức và lợi nhuận được chia, ghi nhận 40 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ, song tiếp tục đóng góp phần lớn vào lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hiện tại, PV Machino đang sở hữu 100% vốn tại Công ty TNHH một thành viên Máy - Thiết bị Dầu khí Sài Gòn, 49,78% vốn tại CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.

Mặt khác, nhờ tiết kiệm được chi phí quản lý doanh nghiệp, chỉ bằng 1/4 so với cùng kỳ, PVM ghi nhận 31,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 123%.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp đạt 354,5 tỷ đồng doanh thu và 32,3 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng trưởng 26% và 46% so với cùng kỳ.

Tổng tài tản của PVM tính đến hết ngày 30/6/2021 đạt 805 tỷ đồng, tăng 13,9% so với đầu năm. Nợ phải trả tăng 33,8%, lên mức 287 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay tài chính ngắn hạn là 118,5 tỷ đồng.

Tháng 3/2021, thương vụ thoái vốn của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (mã chứng khoán POW - sàn HOSE) tại PVM thu hút sự quan tâm của giới đầu tư. Cụ thể từ ngày 17 đến ngày 19/3/2021, POW đã thoái toàn bộ 51,58% vốn tại PVM, giá bình quân khoảng 27.600 đồng/cổ phiếu, thu về khoảng 540 tỷ đồng.

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: