Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

PVEP thu hơn 17.000 tỷ trong 7 tháng

Việc sản lượng khai thác 7 tháng vượt kế hoạch theo PVEP là do phần lớn các mỏ trong nước khai thác ổn định với lưu lượng cao hơn dự kiến và việc mở khai thác trở lại mỏ Pirana (Lô 67 Peru) từ ngày 20/3.

Thông tin từ Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp và nguy hiểm, doanh nghiệp đã tích cực triển khai các biện pháp ứng phó với dịch bệnh, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và an toàn cho người lao động.

Trước tình hình đó, hoạt động sản xuất của PVEP tại các dự án được triển khai ổn định với sản lượng khai thác dầu khí (quy dầu) hoàn thành kế hoạch. Trong đó, sản lượng dầu/condensate đạt 100% kế hoạch tháng. Cụ thể, sản lượng khai thác đạt 0,30 triệu tấn quy dầu, bằng100% KH tháng, trong đó, khai thác dầu và condensate đạt 0,21 triệu tấn, bằng 101% KH tháng, khí xuất đạt 90 triệu m3. Tính chung 7 tháng đầu năm 2021, sản lượng khai thác đạt 2,07 triệu tấn quy dầu, bằng 104% KH 7 tháng và 62% KH năm.

Việc sản lượng khai thác 7 tháng vượt kế hoạch do phần lớn các mỏ trong nước khai thác ổn định với lưu lượng cao hơn dự kiến. Ngoài ra, PVEP mở khai thác trở lại mỏ Pirana (Lô 67 Peru) từ ngày 20/3/2021. Các mỏ hoàn thành/hoàn thành vượt mức kế hoạch Petrovietnam giao tháng 7 gồm: cụm mỏ Sư Tử (Lô 15-1), Tê Giác Trắng (Lô 16-1), Cá Tầm (Lô 09-3/12), Lô PM3 CAA & 46CN, mỏ Bir Seba (Lô 433a&416b)...

Bên cạnh đó, các hạng mục công việc thăm dò/phát triển tiếp tục được thực hiện, đảm bảo các thủ tục pháp lý đầu tư cũng như an toàn trong phạm vi tài chính – thu xếp vốn của Tổng Công ty.

Cùng với việc hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác và việc giá dầu ổn định, PVEP đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính trong tháng 7/2021 đề ra. Trong đó, Tổng doanh thu của PVEP trong tháng 7 là 2.489 tỷ đồng; lũy kế 7 tháng là 17.061 tỷ đồng, đạt 146% KH 7 tháng và 85% KH năm; Nộp NSNN trong tháng 7 là 678 tỷ đồng; lũy kế 7 tháng là 4.363 tỷ đồng, đạt 154% KH 7 tháng và 90% KH năm.

Trong tháng 7 vừa qua cũng là cao điểm của dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ 4 trong nước. Trước tình hình đó, PVEP tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Tập đoàn và Tổng Công ty nhằm đảm bảo an toàn cho các công trình/dự án cũng như người lao động. Đồng thời, thực hiện định kỳ gửi báo cáo hàng tuần và đột xuất lên Tập đoàn liên quan tới công tác phòng, chống dịch Covid-9 của PVEP, các đơn vị, dự án trực thuộc. Ngoài ra, PVEP thường xuyên cập nhật tình hình Covid-19 và các khuyến cáo ngày ngày và hàng tuần đến CBNV, người lao động.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2021, sản lượng khai thác của PVEP đạt 2,07 triệu tấn quy dầu, vượt 4% kế hoạch 7 tháng và thực hiện được 62% kế hoạch năm.

Việc sản lượng khai thác 7 tháng vượt kế hoạch theo PVEP là do phần lớn các mỏ trong nước khai thác ổn định với lưu lượng cao hơn dự kiến và việc mở khai thác trở lại mỏ Pirana (Lô 67 Peru) từ ngày 20/3. 

Các mỏ hoàn thành hoặc hoàn thành vượt mức kế hoạch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam - PVN) giao tháng 7 gồm cụm mỏ Sư Tử (Lô 15-1), Tê Giác Trắng (Lô 16-1), Cá Tầm (Lô 09-3/12), Lô PM3 CAA & 46CN, mỏ Bir Seba (Lô 433a&416b)...

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: