Sự kiện hot
Tag
6 kết quả

Tin tức về "dầu khí"

3 tuần trước

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) nộp 170.000 tỷ đồng ngân sách nhà nước trong năm 2022

Trong năm 2022, lợi nhuận trước thuế hợp nhất PVN là 82.000 tỷ đồng, vượt 3,3 lần so với mục tiêu đề ra, tăng 60% so với năm 2021. Tập đoàn nộp ngân sách nhà nước hơn 170.000 tỷ đồng, vượt 2,64 lần so với kế hoạch năm, tăng 52% so với năm trước.

khoảng 1 năm trước

PVEP thu hơn 17.000 tỷ trong 7 tháng

Việc sản lượng khai thác 7 tháng vượt kế hoạch theo PVEP là do phần lớn các mỏ trong nước khai thác ổn định với lưu lượng cao hơn dự kiến và việc mở khai thác trở lại mỏ Pirana (Lô 67 Peru) từ ngày 20/3.

khoảng 1 năm trước

PVEP thu hơn 17.000 tỷ trong 7 tháng

Việc sản lượng khai thác 7 tháng vượt kế hoạch theo PVEP là do phần lớn các mỏ trong nước khai thác ổn định với lưu lượng cao hơn dự kiến và việc mở khai thác trở lại mỏ Pirana (Lô 67 Peru) từ ngày 20/3.

11 tháng trước

Ngồi yên "đếm tiền" với dầu khí, phân bón

Bất chấp thị trường tăng hay giảm, cổ đông dầu khí, phân bón và các ngành nguyên liệu, hàng hóa đầu vào đều đang ung dung gặt lãi vì giá cổ phiếu tăng phi mã.

2 tháng trước

PVChem (PVC) rót vốn thành lập Công ty Hóa chất Dầu khí

PVChem sẽ góp 125 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 100% tại PVChem-CS. Trụ sở Công ty đặt tại TP. Hồ Chí Minh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 18/11/2022.

2 tháng trước

PVChem (PVC) rót vốn thành lập Công ty Hóa chất Dầu khí

PVChem sẽ góp 125 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 100% tại PVChem-CS. Trụ sở Công ty đặt tại TP. Hồ Chí Minh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 18/11/2022.