Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

PVGasD chốt lịch chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%

Với gần 90 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PVGaD sẽ chi khoảng 180 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Ngày 6/9 là ngày chốt danh sách cổ đông.

HĐQT CTCP Phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam (PVGasD, MCK: PGD - sàn HOSE) vừa thông qua Nghị quyết về phương án chi trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán vào ngày 4/10. Ngày 6/9 là ngày chốt danh sách cổ đông.

Với gần 90 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PVGaD sẽ chi khoảng 180 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Ngày 6/9 là ngày chốt danh sách cổ đông.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 2/2021, doanh nghiệp ghi nhận 2.457 tỷ đồng doanh thu, tăng 43,9% so với quý 2 năm ngoái, trong khi đó tỷ lệ tăng chi phí giá vốn thấp hơn, chỉ 42,6% dẫn đến lợi nhuận gộp đạt hơn 163 tỷ đồng, tăng hơn 64% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu tăng nhưng chi phí bán hàng lại giảm được hơn 26 tỷ đồng, xuống còn hơn 62 tỷ đồng chủ yếu do giảm chi phí bán hàng, chi phí khấu hao tài sản. Kết quả, PVGasD đạt hơn 74 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Lợi nhuận sau thuế đạt 55,5 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số lỗ hơn 3 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 doanh thu thuần 4.504 tỷ đồng, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành trên 54% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 127,4 tỷ đồng, tăng 114% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 98 tỷ đồng, tăng 112% so với lợi nhuận đạt được nửa đầu năm ngoái và hoàn thành 48% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. EPS đạt 1.042 đồng.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: