Sự kiện hot
3 năm trước

Quảng Nam tháo gỡ vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng tại khu vực Điện Nam - Điện Ngọc

Liên quan đến vấn đề tháo gỡ bất cập tại các dự án đầu tư khu dân cư, khu đô thị tại khu vực Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam tiếp tục có chỉ đạo để tháo gỡ các vướng mắc tại các dự án này.

Ngày 30/3, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh này vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư khu dân cư, khu đô thị tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Theo kết luận, do thời gian qua việc hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục và tiến độ thực hiện các dự án của Công ty Cổ phần Bách Đạt An, Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư nông nghiệp nông thôn và Dịch vụ thể thao du lịch STO rất chậm so với tiến độ đã được chấp thuận; sự phối hợp giữa chủ đầu tư dự án với các Sở, ngành, UBND thị xã Điện Bàn và các Phòng, đơn vị, địa phương liên quan của UBND thị xã Điện Bàn chưa chặt chẽ. Vì vậy, trong thời gian tới, tỉnh Quảng Nam đề nghị các chủ đầu tư phải nâng cao trách nhiệm, cử cán bộ có thẩm quyền và chuyên môn để chủ động, tích cực phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND thị xã Điện Bàn rà soát lại toàn bộ các nội dung tồn tại, vướng mắc, đề xuất tháo gỡ đối với từng dự án, nội dung công việc, thủ tục cụ thể, đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các dự án.

Các Sở, ngành liên quan và UBND thị xã Điện Bàn cần tập trung hỗ trợ, hướng dẫn, giải quyết các hồ sơ, thủ tục cho chủ đầu tư, thường xuyên theo dõi để tham mưu, đề xuất giải quyết các vấn đề liên quan, không để ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn.

Cụ thể, đối với dự án khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư nông nghiệp nông thôn và dịch vụ thể thao du lịch STO chịu trách nhiệm, bố trí nguồn lực, tập trung thi công hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình thuộc giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của dự án theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp thay đổi lần thứ 2.

IMG_20210329_141034

Một dự án tại địa bàn của thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Phước Nguyên.

Cùng với đó, đơn vị này phải tập trung phối hợp, cung cấp các hồ sơ, tài liệu và cử cán bộ có thẩm quyền làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường trong quá trình thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến phê duyệt mức thu tiền sử dụng đất của dự án.

Bên cạnh đó, xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê căn hộ của dự án; trình Sở Xây dựng thẩm định, tham mưu UBND tỉnh ban hành để công bố làm căn cứ lựa chọn đối tượng được mua, thuê căn hộ theo quy định.

Theo ông Nguyễn Hồng Quang, Sở Tài nguyên và Môi trường phải có văn bản hướng dẫn cụ thể, rõ ràng các hồ sơ, thủ tục cho chủ đầu tư để phối hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan và phối hợp triển khai thực hiện thủ tục phê duyệt mức thu tiền sử dụng đất của dự án; thường xuyên theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các Sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát lại toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay đổi lần thứ 2, để có văn bản hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các hồ sơ, thủ tục tiếp theo của dự án và tham mưu UBND tỉnh giải quyết các tồn tại, vướng mắc và kiến nghị của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án

Thanh tra tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện và báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý các phát sinh theo nội dung kết luận thanh tra.

Đối với các dự án Khu đô thị số 7B mở rộng, Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị Hera Complex Riverside, Công ty cổ phần Bách Đạt An tiếp tục phối hợp thật chặt chẽ với các Sở, ngành, UBND thị xã Điện Bàn và các Phòng, đơn vị, địa phương liên quan thuộc thị xã Điện Bàn để tập trung giải quyết, tháo gỡ đối với từng nội dung tồn tại, vướng mắc của từng dự án cụ thể, khẩn trương triển khai thi công hoàn thành các dự án.

Công ty Bách Đạt An phải đảm bảo các điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển nhượng cho người dân, không được để kéo dài; đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan để làm việc với các người dân có thực hiện các hợp đồng góp vốn, huy động vốn để vận động nhân dân, có các biện pháp giải quyết kịp thời các vướng mắc với người dân trong quá trình thực hiện các dự án; không để ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn.

UBND thị xã Điện Bàn tích cực chỉ đạo các Phòng, đơn vị, địa phương liên quan hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục và thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án; tập hợp toàn bộ hồ sơ để tổ chức đối thoại với nhân dân; trường hợp cần thiết, củng cố hồ sơ để bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế giải phóng mặt bằng theo đúng quy định. 

Trong đó, tập trung tổ chức thanh tra công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án Khu đô thị số 7B mở rộng, Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị Hera Complex Riverside theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7781/UBND-KTTH ngày 31/12/2020 để đề xuất phương án giải quyết các tồn tại, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng; trường hợp khó khăn, vướng mắc, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn giải quyết hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết. 

Sở Tài nguyên và Môi trường, chủ trì, phối hợp, đôn đốc Sở Xây dựng và các Sở, ngành, đơn vị liên quan sớm hoàn thành hồ sơ, trình phê duyệt mức thu tiền sử dụng đất dự án Khu dân cư Bách Đạt để chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan, đảm bảo điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dự án.

Bên cạnh đó, tích cực hỗ trợ, hướng dẫn chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của các dự án để khẩn trương tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định. 

Tỉnh Quảng Nam cũng giao cho Sở Xây dựng theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục liên quan đến điều chỉnh quy hoạch chi tiết, cấp phép xây dựng (nếu có) để sớm triển khai thi công, hoàn thành các dự án.

Thanh tra tỉnh rà soát các Kết luận thanh tra liên quan đến dự án Khu đô thị số 7B mở rộng, Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị Hera Complex Riverside và các dự án khác của Công ty Cổ phần Bách Đạt An để đôn đốc các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh giải quyết các tồn tại, vướng mắc của các dự án.

Các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường trách nhiệm trong việc phối hợp, giải quyết các hồ sơ, thủ tục liên quan và cữ lãnh đạo có thẩm quyền tham gia các buổi tiếp công dân của lãnh đạo tỉnh để tham mưu giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc của các dự án.

Phước Nguyên
Theo Nhà đầu tư

Từ khóa: