Sự kiện hot
2 tháng trước

Quốc Cường Gia Lai báo lãi quý II giảm 18%

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt doanh thu 550 tỷ đồng, giảm 46%; lãi sau thuế giảm 31% xuống 28 tỷ đồng; lãi ròng 25 tỷ đồng, tăng 36%.

CTCP Đầu tư Quốc Cường Giai Lai (HoSE: QCG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2021.

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 204 tỷ đồng, giảm 79% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng mạnh hơn nên lãi gộp còn giảm 49% xuống 44 tỷ đồng. Biên lãi gộp giảm từ 9,2% xuống 21,8%.

Theo doanh nghiệp, doanh thu giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong cơ cấu doanh thu quý II, doanh thu bất động sản giảm mạnh từ 934 tỷ về 182 tỷ đồng, phát sinh doanh thu bán hàng hóa 2,5 tỷ và doanh thu bán điện tăng từ 12 tỷ lên 18,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí bán hàng giảm mạnh từ 71 tỷ về 15 tỷ đồng. Nhờ vậy, lợi nhuận sau thuế đạt 9 tỷ đồng, giảm 18% so với quý II/2020. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 9 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ 11 tỷ cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt doanh thu 550 tỷ đồng, giảm 46%; lãi sau thuế giảm 31% xuống 28 tỷ đồng; lãi ròng 25 tỷ đồng, tăng 36%.

Tính đến thời điểm ngày 30/6, doanh nghiệp bất động sản có tổng tài sản 9.922 tỷ đồng, giảm 411 tỷ so với đầu năm. Hàng tồn kho ghi nhận 7.131 tỷ đồng, chiếm 72% tổng tài sản chủ yếu là bất đông sản dở dang tại các dự án như khu dân cư Phước Kiển, dự án Lavida, Central Premium, Marina Đà Nẵng…

Khoản phải trả ngắn hạn khác giảm 650 tỷ đồng xuống 4.302 tỷ đồng, chủ yếu giảm trong phải trả liên quan trong khi khoản tiền nhận của Sunny cho dự án Phước Kiển vẫn ở mức 2.882 tỷ đồng.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: