Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

Quý I/2024 các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có kết quả kinh doanh khởi sắc

3 tháng đầu năm 2024, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ thu được kết quả kinh doanh đầy khả quan, lãi ròng tăng 40 - 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng quan thị trường bảo hiểm Việt Nam 6 tháng đầu năm 2023
Quý I/2024 các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có kết quả kinh doanh khởi sắc.

Theo đó, PVI thu về hơn 446 tỷ đồng lãi trước thuế trong quý I, tăng 40,4% so với cùng kỳ năm 2023. BLI thu về 43,4 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 41,5%. Điểm chung của 2 doanh nghiệp là đều kiểm soát tốt chi phí và gia tăng doanh thu để đạt tăng trưởng lợi nhuận dương.

Đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm, Tổng công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) tiếp tục duy trì tăng trưởng mạnh mẽ với doanh thu bảo hiểm gốc đạt 4.217 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ và cao hơn gấp đôi so với thị trường.

Lợi nhuận gộp đạt 360 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước, nhờ vào việc PVI luôn có những cải tiến dù thị trường bảo hiểm năm 2024 tiếp tục ghi nhận mức độ gia tăng về chi phí bồi thường và cạnh tranh giá phí trong nước cũng như quốc tế. Không những vậy, Bảo hiểm PVI trong quý I vẫn duy trì được tỷ lệ kết hợp dưới 90% và vẫn giữ vững vị thế số 1 ngành bảo hiểm phi nhân thọ với hơn 20% thị phần.

Đối với hoạt động tái bảo hiểm, công ty triển khai chiến lược mở rộng ra thị trường quốc tế trên nguyên tắc đảm bảo an toàn và hiệu quả, kết quả ghi nhận Doanh thu tái bảo hiểm đạt 1.870 tỷ đồng, hoàn thành 233% kế hoạch quý I/2024 và tăng trưởng 64% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với hoạt động đầu tư tài chính, mặc dù thị trường tài chính đầu năm 2024 gặp nhiều khó khăn, ghi nhận sụt giảm đáng kể về lãi suất tiền gửi và khan hiếm cơ hội đầu tư; tuy nhiên, với cơ cấu danh mục đầu tư đã được điều chỉnh linh hoạt từ đầu năm 2023, PVI đã tranh thủ được một lượng vốn đầu tư tương đối lớn với mức lãi suất tốt, đảm bảo kỳ vọng lợi nhuận hoạt động đầu tư cho cả năm 2024.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (mã ck: AIC), doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 63 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái, từ 436 tỷ đồng lên gần 500 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế lợi nhuận sau thuế của AIC đều tăng gần 50% so với quý I/2023 lần lượt là từ 5,1 tỷ đồng lên đến 10,4 tỷ đồng và từ 4,1 tỷ đồng lên đến 8,4 tỷ đồng.

Lý giải về chênh lệch kết quả kinh doanh quý I, tại công văn gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, AIC cho biết, từ cuối năm 2023 và quý I/2024, AIC cơ cấu lại danh mục đầu tư, làm cho doanh thu hoạt động tài chính và lợi nhuận sau thuế trong quý I/2024 tăng so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, có thể thấy lãi ròng của AIC tăng cao bởi chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý I giảm gần 10% từ 63 tỷ đồng xuống còn 57 tỷ đồng. Tổng chi bồi thường bảo hiểm quý I/2024 giảm 4,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng trong quý I, lợi nhuận gộp từ kinh doanh bảo hiểm của AIC giảm 38% so với quý I/2023 từ 55 tỷ đồng xuồng còn 34,5 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính quý I năm nay tăng 27% so với năm ngoái, từ 12 tỷ đồng lên 32,5 tỷ đồng.

Thị trường Bảo hiểm nhân thọ 2023 khoác những màu sắc mới phát triển vượt  bậc

Bảo hiểm Bưu điện (PTI) lãi trước thuế tăng 51% trong quý I, đạt 85 tỷ đồng lại không có các nguồn thu tăng trưởng ấn tượng. Động lực tăng trưởng lợi nhuận của PTI trong quý I đến từ việc giảm mạnh hàng chục phần trăm các loại chi phí như phí bồi thường, phí hoa hồng, chi phí tài chính, phí quản lý doanh nghiệp.

Trong năm nay, PTI tiếp tục tập trung đầu tư vào các tài sản hưởng lãi suất cố định như tiền gửi tổ chức tín dụng, trái phiếu tổ chức tín dụng và trái phiếu doanh nghiệp, không đầu tư vào các loại tài sản có tính rủi ro cao hơn như cổ phiếu, bất động sản... Trong đó, PTI định hướng gia tăng tỷ trọng trái phiếu tổ chức tín dụng và trái phiếu doanh nghiệp, giảm bớt tỷ trọng tiền gửi để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn trong bối cảnh lãi suất tiền gửi giảm thấp như hiện nay.Tại thời điểm cuối quý I/2024, PTI đầu tư ngắn hạn 487 tỷ đồng trái phiếu.

Năm 2024, ngành bảo hiểm dự kiến đóng góp cho nền kinh tế thông qua số vốn đầu tư ước đạt 850.264 tỷ đồng, tăng 11,51%. Tổng doanh thu phí bảo hiểm kỳ vọng đạt 243.472 tỷ đồng, trong đó bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 79.687 tỷ đồng (tăng 12%) và bảo hiểm nhân thọ ước đạt 163.785 tỷ đồng (tăng 5%).

Đánh giá chung về diễn biến cổ phiếu bảo hiểm, Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MASVN) cho biết, dựa trên kết quả lọc cổ phiếu có kết quả kinh doanh ổn định, duy trì sức tăng trưởng tốt và có câu chuyện riêng, cổ phiếu nhóm ngành bảo hiểm được nhận định là tương đối ổn định và an toàn.

Tiến Hoàng/KTDU

Từ khóa: