Sự kiện hot
5 tháng trước

Sabeco chuẩn bị tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%

Với 641,28 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ tạm ứng 961,9 tỷ đồng cho cổ đông trong đợt tạm ứng sắp tới. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 23/3.

HĐQT Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã chứng khoán SAB – sàn HOSE) vừa thông qua Nghị quyết về phương án tạm ứng cổ tức năm 2021.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tương ứng với mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 1.500 đồng. Thời gian đăng ký vào ngày 3/3.

Với 641,28 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ tạm ứng 961,9 tỷ đồng cho cổ đông trong đợt tạm ứng sắp tới. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 23/3.

Về tình hình kinh doanh, trong quý IV/2021, SBC ghi nhận doanh thu thuần đạt 9.003,85 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 1.400,1 tỷ đồng, bằng 91,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 23,7 tỷ đồng lên 2.492 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 9,4%, tương ứng tăng thêm 22,45 tỷ đồng lên 262,4 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 25%, tương ứng tăng thêm 223,7 tỷ đồng lên 1.117,7 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Công ty cho biết thêm, SAB đã phục hồi mạnh mẽ trong quý IV/2021 sau khi các tỉnh phía Nam mở cửa trở lại bình thường sau thời gian tạm dừng vì Covid-19, nhờ vậy doanh thu và lợi nhuận của công ty cao hơn so với quý III/2021 lần lượt là 110% và 197%.

Lũy kế trong năm 2021, SAB ghi nhận doanh thu đạt 26.373,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.929,3 tỷ đồng, lần lượt bằng 94,3% và 79,6% so với thực hiện trong năm 2020.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của SAB tăng 11,4% so với đầu năm lên 30.487 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 20.597,7 tỷ đồng, chiếm 67,6% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 4.401,8 tỷ đồng, chiếm 14,4% tổng tài sản và các tài sản khác.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: