Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

SaigonRes dự chi gần 90 tỷ đồng trả cổ tức năm 2020

Với gần 60 triệu cổ phiếu lưu hành, dự kiến Saigonres phải chi gần 90 tỷ để hoàn thành nghĩa vụ trả cổ tức 2020. Thời gian thực hiện vào ngày 20/12.

Địa ốc Sài Gòn (Saigonres, HoSE: SGR) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tương ứng với mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 2.000 đồng. Thời gian chốt danh sách vào ngày 30/11.

Với gần 60 triệu cổ phiếu lưu hành, dự kiến Saigonres phải chi gần 90 tỷ để hoàn thành nghĩa vụ trả cổ tức 2020. Thời gian thực hiện vào ngày 20/12.

Lỗ liên tiếp 3 quý

Theo kết quả kinh doanh được công bố tại báo cáo tài chính quý 3/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 3 tỷ đồng, giảm 61% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là do doanh thu dự án của các công ty con sụt giảm.

Ngoài ra, doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận giảm 66% so với cùng kỳ khi chỉ đạt 2,5 tỷ đồng do doanh thu chuyển nhượng vốn giảm. Chi phí tài chính ghi nhận hơn 5 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ, chủ yếu do chi phí lãi vay tăng mạnh.

Doanh thu từ mảng bất động sản và hoạt động tài chính giảm, cộng với chi phí lãi vay tăng cao khiến doanh nghiệp báo lỗ hơn 7,4 tỷ đồng trong quý III, trong khi cùng kỳ lãi gần 3 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, SaigonRes ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 33 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ. Công ty ghi nhận khoản lỗ hơn 11,8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi gần 105 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 9, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng nhẹ so với đầu năm lên gần 2.045 tỷ đồng. Trong đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng mạnh từ 53 triệu đồng đầu kỳ lên hơn 136 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn giảm 21% còn gần 635 tỷ đồng.

Ngoài ra, hàng tồn kho chiếm gần 809 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án Hiệp Bình Chánh và An Phú Residence (TP.HCM), dự án Nhơn Trạch (Đồng Nai), dự án hơn 6.626 m2 tại Phan Huy Chú (Bà Rịa - Vũng Tàu)...

Nợ phải trả tăng 8% so với đầu kỳ lên hơn 1.313 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Trong đó, tổng dư nợ đi vay chiếm hơn 498 tỷ đồng. Dòng tiền kinh doanh trong kỳ của Saigonres được cải thiện từ âm gần 319 tỷ đồng lên hơn 177 tỷ đồng.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: