Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Sau kiểm toán, Nhiệt điện Quảng Ninh tăng thêm 541 tỷ đồng lợi nhuận

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Mã: QTP) đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2020.

Sau kiểm toán, Nhiệt điện Quảng Ninh tăng thêm 541 tỷ đồng lợi nhuận - Ảnh 1

Theo báo cáo tài chính kiểm toán 2020, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Mã: QTP) ghi nhận doanh thu tăng 6,6% lên 9.182 tỷ đồng sau kiểm toán. Lợi nhuận sau thuế tăng thêm 540 tỷ so với tự lập lên gần 1.305,6 tỷ đồng. Như vậy, so với kết quả thực hiện năm 2019 thì lãi sau thuế của công ty đã tăng 100,6%.

Doanh nghiệp cho biết nguyên nhân chính làm tăng doanh thu và lợi nhuận là do công ty ghi nhận bổ sung khoản doanh thu chênh lệch tỷ giá năm 2015 và năm 2018 vào báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020.

Theo đó, doanh thu năm 2020 được ghi nhận bổ sung vào các khoản doanh thu mua bán điện với Công ty Mua bán điện (EPTC) tương ứng với khoản chênh lệch tỷ giá giữa tỷ giá công ty mua ngoại tệ để thanh toán các khoản nợ gốc vay ngoại tệ phải trả so với tỷ giá gốc trong phương án giá điện tại hợp đồng mua bán điện của năm 2015 và 2018 với tổng giá trị là 568,6 tỷ đồng, trong đó chênh lệch tỷ giá năm 2015 là 225 tỷ, năm 2018 là 343,6 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối năm, Nhiệt điện Quảng Ninh ghi nhận tổng tài sản đạt 10.507 tỷ đồng, giảm 458 tỷ so với đầu năm do tài sản cố định hữu hình giảm khoảng 1.400 tỷ đồng. Ngược lại, tiền và tương đương tiền của công ty tăng từ 621 tỷ lên 836 tỷ đồng và đầu tư tài chính ngắn hạn tăng từ 1,5 tỷ lên 501,5 tỷ đồng.

Kể từ đầu năm 2021, Công ty Cơ điện lạnh (HoSE: REE) liên tục đăng ký bán hàng triệu cổ phiếu QTP. Lần gần nhất, REE đăng ký bán tiếp 5 triệu cổ phiếu QTP từ ngày 19/3 đến 15/4. Nếu giao dịch thành công, REE giảm sở hữu Nhiệt điện Quảng Ninh từ 36,6 triệu xuống 7,6 triệu cổ phiếu, tương đương từ 8,13% vốn xuống 1,7% vốn.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: