Sự kiện hot
2 năm trước

So sánh lãi suất Big 4 ngân hàng nhà nước trong tháng 5/2021

Khảo sát ngày 4/5 tại 4 ngân hàng lớn Vietcombank, Agribank, BIDV và Vietinbank nhận thất biểu lãi suất huy động tiền gửi không có sự thay đổi so với ghi nhận vào đầu tháng trước.

Các “ông lớn” ngân hàng có vốn nhà nước hiện nay bao gồm Vietcombank, Agribank, BIDV và Vietinbank. Theo khảo sát mới nhất, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại 4 ngân hàng này không thay đổi trong tháng 5, duy trì trong phạm vi từ 2,9%/năm đến 5,6%/năm, nhận lãi vào cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng Vietcombank tiếp tục được triển khai trong khoảng từ 2,9%/năm đến 5,5%/năm, thời gian huy động vốn kéo dài từ 1 tháng đến 36 tháng. Lãi suất tiết kiệm cao nhất hiện là 5,5%/năm được ngân hàng huy động cho tiền gửi tại kỳ hạn 12 tháng. Theo nhận định Vietcombank có biểu lãi suất thấp hơn so với ba ngân hàng còn lại.

Ngân hàng Agribank có thời gian triển khai huy động vốn từ 1 tháng đến 24 tháng với lãi suất nằm trong khoảng từ 3,1%/năm đến 5,6%/năm. Mức lãi suất cao nhất tại Agribank hiện là 5,6%/năm dành cho khách hàng gửi tiết kiệm tại kỳ hạn từ 12 tháng đến 24 tháng.

Tương tự, BIDV và Vietinbank cũng có lãi suất ngân hàng không đổi từ 3,1%/năm đến 5,6%/năm. BIDV triển khai huy động vốn trong thời gian cố định từ 1 tháng đến 36 tháng. Lãi suất cao nhất tại BIDV hiện là 5,6%/năm áp dụng tại kỳ hạn 12 tháng đến 36 tháng. Trong khi đó tại Vietinbank, các kỳ hạn huy động tiền gửi dài hơn kéo dài từ 1 tháng đến 36 tháng và trên 36 tháng. Lãi suất cao nhất đang được Vietinbank triển khai cùng ở mức 5,6%/năm tại kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. 

So sánh lãi suất trong nhóm “Big 4” ngân hàng trong tháng 5/2021

Kỳ hạn gửi

Agribank

VietinBank

Vietcombank

BIDV

1 tháng

3,10%

3,10%

2,90%

3,10%

2 tháng

3,10%

3,10%

2,90%

3,10%

3 tháng

3,40%

3,40%

3,20%

3,40%

4 tháng

3,40%

3,40%

5 tháng

3,40%

3,40%

3,40%

6 tháng

4,00%

4,00%

3,80%

4,00%

7 tháng

4,00%

4,00%

8 tháng

4,00%

4,00%

9 tháng

4,00%

4,00%

3,80%

4,00%

12 tháng

5,60%

5,60%

5,50%

5,60%

13 tháng

5,60%

5,60%

5,60%

15 tháng

5,60%

5,60%

5,60%

18 tháng

5,60%

5,60%

5,60%

24 tháng

5,60%

5,60%

5,30%

5,60%

36 tháng

5,60%

5,30%

5,60%

LS cao nhất

5,60%

5,60%

5,50%

5,60%

Điều kiện

12 đến 24 tháng

12 tháng trở lên

12 tháng

12 đến 36 tháng

Nguồn: Ngọc Mai tổng hợp

Ngọc Mai

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Từ khóa: