Sự kiện hot
3 tháng trước

Sợi Thế Kỷ trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 15%

Với 68 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Sợi Thế Kỷ sẽ chi khoảng 102 tỷ đồng để thanh toán cổ tức 2020. Ngày thanh toán là 2/8, ngày chốt danh sách cuối cùng vào ngày 14/7.

Sợi Thế Kỷ (HoSE: STK) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, doanh nghiệp đưa ra phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% 1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng. 

Với 68 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Sợi Thế Kỷ sẽ chi khoảng 102 tỷ đồng để thanh toán cổ tức 2020. Ngày thanh toán là 2/8, ngày chốt danh sách cuối cùng vào ngày 14/7.

Năm 2020, chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, doanh nghiệp sợi ghi nhận doanh thu giảm 21% xuống 1.767 tỷ đồng; lãi sau thuế 144 tỷ đồng, giảm 33% xuống 144 tỷ đồng. Theo đó, HĐQT đã trình và được cổ đông thông qua phương án chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15% - tỷ lệ được doanh nghiệp duy trì 2 năm gần đây.

Đánh giá dù dịch Covid-19 còn tiếp diễn nhưng bối cảnh nền kinh tế đã khác, nhu cầu phục hồi, đơn hàng tăng lên, ban lãnh đạo Sợi Thế Kỷ đề ra mục tiêu doanh thu 2021 tăng 34% đạt 2.358 tỷ đồng; lãi sau thuế tăng 72% đạt 248 tỷ đồng – cao hơn mức trước dịch (2019).

Trong quí 1/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 568 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế 70 tỷ đồng, tăng 35%. Nguyên nhân được doanh nghiệp cho biết tỷ trọng bán hàng recycle trong tổng doanh thu tăng khi doanh số bán hàng tăng 58% và giá bán bình quân tăng 23%.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: