Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Sơn La: Huyện Mộc Châu bứt phá đi lên sau nhiều năm xây dựng Nông thôn mới

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của nhân dân, diện mạo nông thôn của huyện Mộc Châu đã có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt.

Bước vào xây dựng Nông thôn mới UBND huyện Mộc Châu luôn chỉ đạo sát sao việc thực hiện trên địa bàn huyện và thường xuyên giám sát, kiểm tra công tác xây dựng Nông thôn mới tại các xã, khu dân cư, tập trung vào các giải pháp để đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tính đến tháng 6/2022, Ban Chỉ đạo huyện Mộc Châu đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các ngành, đoàn thể của huyện tổ chức tuyên truyền, phản ánh kịp thời các thông tin về công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện, tiếp tục triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” và phát động phong trào thi đua “Huyện Mộc Châu chung sức xây dựng Nông thôn mới”.

Cụ thể, UBND huyện Mộc Châu đã chỉ đạo các xã đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao, xây dựng bản NTM kiểu mẫu, bản NTM, bản NTM các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, trong đó phấn đấu năm 2022 xã Nà Mường đạt chuẩn NTM, xã Đông Sang đạt chuẩn NTM nâng cao.

Tiếp tục, chỉ đạo rà soát các chỉ tiêu xây dựng NTM theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025. Kết quả sơ bộ đến thời điểm 6 tháng đầu năm 2022, toàn huyện đạt 135 tiêu chí, trung bình mỗi xã đạt 10,38 tiêu chí, trong đó xã Nà Mường đạt 09/19 tiêu chí Bộ tiêu chí xã NTM; xã Đông Sang đạt 08/19 tiêu chí xã NTM nâng cao.

Cùng với đó, triển khai công tác xây dựng đường giao thông nông thôn theo hình thức nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ, đặc biệt là đường giao thông nông thôn tại các bản biên giới. Lũy kế đến thời điểm hiện nay đã triển khai xây dựng, hoàn thành 3,5 km đường giao thông đến bản biên giới với tổng mức đầu tư đạt 6.262,6 triệu đồng; triển khai đầu tư 28,43 km đường điện chiếu sáng với tổng mức đầu tư 1.131,163 triệu đồng.

Đặc biệt, về phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Mộc Châu trong lĩnh vực sản xuất nông - lâm nghiệp. Tiếp tục tập trung chăm sóc, thâm canh 2.110 ha chè hiện có trong đó có 1.922 ha cho sản phẩm, sản lượng chè búp tươi đạt 8.850 tấn, tăng 5.1% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó có 76,67 ha chè được cấp giấy chứng nhận VietGap cụ thể Công ty Cổ phần Chè Cờ đỏ là 17,2 ha; Công ty Chè Mộc Sương 27,85 ha; Công ty Cổ phần chè Chiềng Ve 12 ha; Hợp tác xã Chè Tân Lập 19,62 ha.

Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, ứng dựng công nghệ tiên tiến trong sản xuất. Trong 6 tháng đầu năm 2022 đã lập hồ sơ đề nghị công nhận hai vùng ứng dụng công nghệ cao là vùng chè của Công ty Cổ phần Vinatea Mộc Châu đã được UBND tỉnh Sơn La công nhận. Thực hiện chuyển đổi, trồng 504 ha cây lương thực trên đất dốc sang trồng cây ăn quả bằng 84% kế hoạch đề ra. Có 198 tổ chức, cá nhân áp dụng công nghệ tưới phun sương, nhỏ giọt, sử dụng nhà kính, nhà lưới trong sản xuất. Có 435,13 ha cây ăn quả, rau màu các loại được công nhận đạt tiêu chuẩn VietGap.

Trong hoạt động của doanh nghiệp và thu hút đầu tư trên địa bàn huyện Mộc Châu đã được chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, qua đó từng bước nâng cao điểm số, thứ hạng về năng lực cạnh tranh của huyện trong mắt các nhà đầu tư. Năm 2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định công bố chỉ số năng lực cạnh tranh (chỉ số DDCI) tỉnh Sơn La 2021. Theo đó, huyện Mộc Châu xếp thứ nhất toàn tỉnh trong năm 2021. Đặc biệt, trong việc phát triển kinh tế - xã hội về mọi mặt trong 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện Mộc Châu đều có những điểm sáng phát triển đáng mừng.

Theo đó, kế hoạch và một số nhiệm vụ trọng tâm giải pháp thực hiện chương trình 6 tháng cuối năm 2022 của huyện Mộc Châu là tiếp tục củng cố, kiện toàn và hoàn chỉnh bộ máy quản lý, thực hiện Chương trình cấp huyện, xã, thôn; điều chỉnh bổ sung quy chế hoạt động và phân công thành viên Ban Chỉ đạo…Tập trung chỉ đạo xây dựng đường giao thông, đường điện chiếu sáng nông thôn theo hình thức nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ. Phấn đấu đến hết năm 2022 hoàn thành tối thiểu 9,5 km đường giao thông nông thôn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của nhân dân và sự quan tâm của toàn xã hội về xây dựng NTM; phổ biến các cơ chế chính sách của Chương trình, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch; khuyến khích, tạo điều kiện để người dân thực sự là chủ thể trong xây dựng NTM, được tham gia bàn bạc, thực hiện và giám sát thực hiện các nội dung xây dựng NTM. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nội dung khác về xây dựng NTM trong 6 tháng cuối năm 2022 của huyện Mộc Châu.

Đối với những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022 huyện Mộc Châu. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; triển khai thực hiện 08 đề án; các chương trình của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ huyện ủy về triển khai thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mộc Châu khóa XXII, nhiệm vụ 2020 - 2025…

Trao đổi với bà Nguyễn Thị Hoa - Phó Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu cho biết: “Trong công tác chỉ đạo, điều hành quản lý được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh, các Sở, ngành, lãnh đạo các cấp ủy đảng và chính quyền từ cấp huyện đến cấp xã trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo mục tiêu kế hoạch đề ra. Hệ thống quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện Chương trình từ cấp huyện đến cấp xã đã đi vào hoạt động ổn định và được củng cố, kiện toàn…”.

“Bên cạnh đó, các phong trào thi đua xây dựng NTM được các cấp, các ngành quan tâm, đã thu hút đông đảo nhân dân tham gia; công tác tuyên truyền đem lại hiệu quả tích cực, nhận thức của cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân trong xây dụng NTM từng bước được cải thiện, người dân đã đóng vai trò chủ đạo, tự nguyện đóng góp ngày công, hiến đất để xây dựng NTM” - bà Hoa chia sẻ thêm.

Phi Long - Thanh Phong/ KTDU

Từ khóa: