Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Sudico (SJS) muốn bán 30% vốn của công ty BĐS tại Hưng Yên, dự kiến thu về 160 tỷ

Hiện nay Sudico đang sở hữu 30% vốn điều lệ tại CTCP Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long. Bên cạnh đó, tại thời điểm 31/12/2022, Sudico đang ghi nhận giá trị sổ sách là 57,81 tỷ đồng và giá gốc là 110 tỷ đồng khi đầu tư vào CTCP Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long.

CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico, mã SJS – sàn HoSE) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty tại CTCP Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long, giá chuyển nhượng dự kiến 160 tỷ đồng.

Hiện nay Sudico đang sở hữu 30% vốn điều lệ tại CTCP Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long. Bên cạnh đó, tại thời điểm 31/12/2022, Sudico đang ghi nhận giá trị sổ sách là 57,81 tỷ đồng và giá gốc là 110 tỷ đồng khi đầu tư vào CTCP Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long.

CTCP Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long được thành lập ngày 27/5/2004, địa chỉ tại Km 33 đường 39A mới – xã Liêu Xá – huyện Yên Mỹ - Hưng Yên và người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Thế Hùng. Tính tới cuối năm 2021, đơn vị này có vốn điều lệ là 24,5 tỷ đồng và lỗ trong năm 2021 là 101,25 tỷ đồng.

Trong quý IV/2022, Sudico ghi nhận doanh thu đạt 11,61 tỷ đồng, giảm 94,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 96,35 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 3,25 tỷ đồng.

Trong kỳ, Công ty kinh doanh dưới giá vốn, điều này dẫn tới lợi nhuận gộp ghi nhận âm 9,83 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 14,21 tỷ đồng, tức giảm 24,04 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 70,8%, tương ứng giảm 1,82 tỷ đồng về 0,75 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 3,4%, tương ứng giảm 0,43 tỷ đồng về 12,25 tỷ đồng; lợi nhuận khác ghi nhận lãi đột biến 157,55 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 3,31 tỷ đồng, tức tăng 160,86 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong quý IV/2022, Công ty kinh doanh dưới giá vốn, Công ty đã thoát lỗ nhờ vào ghi nhận lợi nhuận khác tăng đột biến.

Công ty thuyết minh thu nhập khác tăng đột biến trong quý IV/2022 do phát sinh khoản thu nhập khác tại dự án Hòa Hải – Đà Nẵng.

Lũy kế trong năm 2022, Sudico ghi nhận doanh thu đạt 379,64 tỷ đồng, giảm 49,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 119,19 tỷ đồng, tăng 41,6% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, Sudico đặt kế doanh thu 1.181 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 264 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính 2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 178,43 tỷ đồng, Công ty không hoàn thành kế hoạch và chỉ đạt 67,6% kế hoạch lợi nhuận năm.

Hồ Quân
Theo Kinh tế & Đồ uống

Từ khóa: