Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "30/4"

3 năm trước

Tỏa sáng tinh thần chiến thắng 30/4 trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19

Lòng yêu nước nồng nàn kết tinh ý chí quật cường và tinh thần đoàn kết “tương thân, tương ái” của các thế hệ người Việt Nam xưa nay luôn hiển hiện, thấm đẫm trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc.

9 tháng trước

Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng Miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2022): Khát vọng hòa bình

Mỗi dân tộc một số phận. Dân tộc Việt Nam phải trải qua hàng nghìn năm Bắc thuộc, tiến hành những cuộc kháng chiến chống xâm lược, chiến tranh giải phóng, giành độc lập, hòa bình, tự do cho đất nước. Những năm tháng ấy vô cùng khó khăn gian khổ, tủi nhục vì nước mất, nhà tan, biết bao hy sinh đổ máu. Vì thế, người Việt Nam khát khao và hiểu thấu giá trị của hòa bình, tự do, độc lập.