Sự kiện hot
Tag
4 kết quả

Tin tức về "Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII"

khoảng 1 tháng trước

Thông báo Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương khóa XIII

Chiều 10/5, sau 6 ngày làm việc, Hội nghị Trung ương 5 (khoá XIII) hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo của Hội nghị.

khoảng 1 năm trước

Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 1/2, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp, sau 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân.

khoảng 1 năm trước

Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 1/2, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp, sau 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân.

9 tháng trước

Phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát, phản biện, góp ý kiến xây dựng Đảng

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, thu hút sự quan tâm chú ý đặc biệt của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Hầu hết các ý kiến của các nhà khoa học đều cho rằng, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã đề cập đến những vấn đề rất cấp thiết và quan trọng đối với đất nước trong tình hình hiện nay.