Sự kiện hot
Tag
3 kết quả

Tin tức về "Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII"

3 tháng trước

Phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát, phản biện, góp ý kiến xây dựng Đảng

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, thu hút sự quan tâm chú ý đặc biệt của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Hầu hết các ý kiến của các nhà khoa học đều cho rằng, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã đề cập đến những vấn đề rất cấp thiết và quan trọng đối với đất nước trong tình hình hiện nay.

12 tháng trước

Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 1/2, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp, sau 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân.

12 tháng trước

Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 1/2, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp, sau 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân.