Sự kiện hot
Tag
3 kết quả

Tin tức về "Bảo hiểm Petrolimex"

7 tháng trước

Cơ hội bùng nổ các sản phẩm bảo hiểm “độc, lạ”

Việc cho phép công ty bảo hiểm được chủ động thiết kế, ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản phẩm sẽ mang lại cơ hội bùng nổ các sản phẩm bảo hiểm “độc, lạ” như bảo hiểm theo dặm, bảo hiểm cho tài xế công nghệ, thậm chí là bảo hiểm cho dân nhậu… như nhiều nước đang triển khai.

6 tháng trước

Bảo hiểm Petrolimex thưởng cổ phiếu, trả cổ tức 5% bằng tiền mặt năm 2021

Doanh nghiệp sẽ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn thặng dư với tỉ lệ 25%, bên cạnh đó, đơn vị cũng thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 là 5% bằng tiền mặt.

6 tháng trước

Bảo hiểm Petrolimex thưởng cổ phiếu, trả cổ tức 5% bằng tiền mặt năm 2021

Doanh nghiệp sẽ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn thặng dư với tỉ lệ 25%, bên cạnh đó, đơn vị cũng thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 là 5% bằng tiền mặt.