Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Bảo hiểm Petrolimex thưởng cổ phiếu, trả cổ tức 5% bằng tiền mặt năm 2021

Doanh nghiệp sẽ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn thặng dư với tỉ lệ 25%, bên cạnh đó, đơn vị cũng thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 là 5% bằng tiền mặt.

Thông tin từ Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO, MCK: PGI), doanh nghiệp vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn và điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2021.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn thặng dư với tỉ lệ 25%. Số cổ phiếu phát hành là hơn 22,1 triệu cổ phiếu, tương đương với gần 222 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ của PJICO lên hơn 1.100 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong quý IV/2021 và quý I/2022.

Ngoài ra, đơn vị cũng thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 là 5% bằng tiền mặt (sau khi đã thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn). 

Trong quý 3/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm gốc quý 3 của PGI giảm 25% so với cùng kỳ, còn gần 628 tỷ đồng nhưng doanh thu phí bảo hiểm chỉ giảm nhẹ 3%, còn 781 tỷ đồng, nhờ hoàn nhập dự phòng hơn 113 tỷ đồng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm.

Theo đó, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm của PGI giảm 6% so với cùng kỳ, đạt hơn 623 tỷ đồng.

Dù vậy, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của PGI đạt gần 181 tỷ đồng, tăng 56% so cùng kỳ nhờ chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm mạnh 20%, còn hơn gần 443 tỷ đồng.

Về hoạt động đầu tư tài chính, với doanh thu gần 28 tỷ đồng, gấp 2 lần cùng kỳ nên lợi nhuận tăng 80%, lên gần 24 tỷ đồng.

Với lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm và hoạt động tài chính đều tăng mạnh giúp lợi nhuận ròng của PGI đạt hơn 97 tỷ đồng, gấp 3.6 lần cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận ròng của PGI tăng 91% so với cùng kỳ, đạt gần 261 tỷ đồng với lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm và tài chính lần lượt tăng 34% và 47%.

Năm 2021, PGI đặt mục tiêu đạt 202 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 7% so với thực hiện năm 2020. Như vậy, doanh nghiệp bảo hiểm này đã vượt 60% mục tiêu lợi nhuận cả năm chỉ sau 9 tháng.

Tổng tài sản của PGI tính đến ngày 30/09/2021 tăng 11% so với đầu năm, đạt gần hơn 6,800 tỷ đồng. Chiếm phần lớn tổng tài sản là đầu tư tài chính ngắn hạn, tăng 8% so với đầu năm, lên gần 2,987 tỷ đồng.

Đồng thời, tiền và tài sản tái bảo hiểm lần lượt tăng 15% và 35%, lên gần 126 tỷ đồng và hơn 1,893 tỷ đồng

Nợ phải trả tăng 10% so với đầu năm, lên hơn 5,114 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở dự phòng nghiệp vụ ngắn hạn.

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: