Sự kiện hot
Tag
4 kết quả

Tin tức về "bệnh viện 199"

8 tháng trước

Đà Nẵng: Bệnh viện 199 - Bộ Công An triển khai mô hình trạm y tế lưu động tại các khu công nghiệp

Theo đó  Bệnh viện 199 (Bộ Công an), Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (Bộ Y tế), và Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng đã họp bàn kế hoạch triển khai trạm y tế lưu động phòng, chống dịch COVID-19 tại các KCN Đà Nẵng.

8 tháng trước

Đà Nẵng: Bệnh viện 199 - Bộ Công An triển khai mô hình trạm y tế lưu động tại các khu công nghiệp

Theo đó  Bệnh viện 199 (Bộ Công an), Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (Bộ Y tế), và Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng đã họp bàn kế hoạch triển khai trạm y tế lưu động phòng, chống dịch COVID-19 tại các KCN Đà Nẵng.

7 tháng trước

Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong Khu công nghiệp

Vừa qua, tại Đà Nẵng, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, các khu công nghiệp phối hợp cùng Bệnh viện 199 (Bộ Công an), Viện sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường (Bộ Y tế) ký kết chương trình hợp tác nhằm hỗ trợ, hướng dẫn Doanh nghiệp các biện pháp tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong thời kỳ thích ứng mới.

7 tháng trước

Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong Khu công nghiệp

Vừa qua, tại Đà Nẵng, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, các khu công nghiệp phối hợp cùng Bệnh viện 199 (Bộ Công an), Viện sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường (Bộ Y tế) ký kết chương trình hợp tác nhằm hỗ trợ, hướng dẫn Doanh nghiệp các biện pháp tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong thời kỳ thích ứng mới.