Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "cải cách hành chính"

4 tháng trước

Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức năm 2023 với chủ đề: “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”.

2 năm trước

Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội: Thận trọng, bài bản và ổn định

Từ ngày 1-7-2021, thành phố Hà Nội bắt đầu thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị. Hiện các quận, thị xã và các sở, ngành đang tiến hành những phần việc cần thiết để triển khai một cách bài bản, thận trọng, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm sau khi sắp xếp, tổ chức bộ máy của UBND các phường tinh gọn, ổn định, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.