Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "chè vào thức ăn chăn nuôi"

khoảng 1 tháng trước

Bổ sung chè vào thức ăn chăn nuôi - Hướng đi mới đầy hứa hẹn tại Thái Nguyên

Đề tài khoa học "Nghiên cứu, xây dựng quy trình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung nguyên liệu chè xanh Thái Nguyên" đã mang đến những kết quả bước đầu ấn tượng, mở ra tiềm năng to lớn cho ngành chăn nuôi địa phương.

khoảng 1 tháng trước

Bổ sung chè vào thức ăn chăn nuôi - Hướng đi mới đầy hứa hẹn tại Thái Nguyên

Đề tài khoa học "Nghiên cứu, xây dựng quy trình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung nguyên liệu chè xanh Thái Nguyên" đã mang đến những kết quả bước đầu ấn tượng, mở ra tiềm năng to lớn cho ngành chăn nuôi địa phương.